Posts

Logo skittring 1

Rogaland biogassnettverk inviterer til fagmøte «Gårdsbiogass – hvor skal jeg begynne?»

29. mars kl. 10.30-13.30 på Veksthusloftet, Særheim Biogassproduksjon på gården er et godt klimatiltak. Av husdyrgjødsla kan vi produsere metan som gir fornybar energi som...
Logo skittring 1

Finnes det en vei videre for bioresten

Rogaland biogassnettverk inviterer til dialogmøte «Finnes det en vei videre for bioresten»  fredag 11. mars kl. 09.30 ­– 15.00 på Solastranden Gård. Vil blir utfordret på...

Rogaland Bondelag nytt medlem i Rogaland Landbrukspark fra 1. januar

    Samhandlingen mellom flere landbruksorganisasjoner i Rogaland styrkes ved at Rogaland Bondelag blir en del av landbruksparken fra nyttår.     Behov for samhandling...

Inviterer til studietur til Danmark tirsdag 3.­ – onsdag 4. mai 2022

  Rogaland biogassnettverk inviterer til studietur til Danmark tirsdag 3.­ – onsdag 4. mai 2022 Kompetansebygging for å bidra til økt biogassproduksjon i Rogaland Danmark...

Invitasjon til temamøte om mattrygghet, biorest og regelverket

Rogaland biogassnettverk inviterer til temamøtet «Mattrygghet, biorest og regelverket» 11. januar kl. 12-14 på Teams Biogassproduksjonen forholder seg til et omfattende regelverk. Dette skal sikre trygg...

Nytt gjødselregelverk utsett- mobiliseringsmøte på Særheim 3. november

Utkast til ny gjødselbrukforskrift ligger nærmare Miljødirektoratet si tilråding enn Landbruksdirektoratet si. Konsekvensane av dette kan vera dramatiske for Rogaland. Styra i Forum Ku, Landbruksråd...
Logo skittring 1

Biorest – hva er nøkkelen til suksess?

Invitasjon til temamøtet 20. oktober kl. 12.00 - 14.00       39 bønder leverer husdyrgjødsel til biogassanlegg i Norge. Bioresten kjøres tilbake til jorda...
https://www.landbrukspark.no/wp-content/uploads/2021/04/cropped-logo-landbrukspark_favicon.png

Opptak frå konferansen om rammevilkår og omsetning

Konferansen var i Storstova på Bryne 27. august.   Arrangørar var Rogaland Landbrukspark, Rogaland Bondelag, Statsforvaltaren i Rogaland og Rogaland fylkeskommune. Politikarar, næringsutøvande i landbruket,...
logo landbrukspark (Ny logo 2021)_Icon Grønn

Nytt gjødselregelverk på høyring i haust

Revisjon av gjødselvareforskrifta vert sendt ut på høyring i haust. Det blir truleg tre månaders høyringsfrist i følgje Nationen. Ei streng innstramming får store konsekvensar...
Landskap og ikon copy

Inviterer til konferanse om muligheter og hindringar for omstilling og vekst for Rogalandslandbruket

Rogaland Landbrukspark inviterer alle mat- landbruks- og samfunnsengasjerte til stort møte fredag 27. august 2021 kl. 10.00-15.00 i Storstova på Bryne, for å debattera muligheter og...