Rogaland Bondelag nytt medlem i Rogaland Landbrukspark fra 1. januar

 

 

Samhandlingen mellom flere landbruksorganisasjoner i Rogaland styrkes ved at Rogaland Bondelag blir en del av landbruksparken fra nyttår.

 

 

Behov for samhandling

Rogaland Bondelag sin begrunnelse for å være en del av et faglig fellesskap er:
“Det er krevende tider i landbruket, og et stort behov for samhandling med andre aktører i næringen. I landbruksparken er det samlet mye kompetanse innen flere fagfelt, som økonomi, regnskap og driftsplanlegging, rådgiving, forskning og landbruksutdanning. For å stå sterkere rustet til å møte fremtidens utfordringer, som for eksempel ny gjødselbrukforskrift, klimaendringer, nye krav som skal løses, og arbeidet med et solid inntektsløft for næringen, blir fagmiljøet i landbruksparken viktige samarbeidspartnere.

Rogaland Bondelag ser frem til samarbeidet, og til å bidra i videre utvikling av landbruksparken.”

Rogaland Bondelag medlem av Rogaland Landbrukspark – Norges Bondelag (bondelaget.no)

Styrket landbrukspark

Vi ser fram til å styrke arbeidet i landbruksparken, sier styreleder Arne Sæbø, og ønsker Rogaland Bondelag velkommen.

Fra før av er disse organisasjonene knyttet til FoU, rådgivning og utdanning med i fellesskapet:

  • NIBIO Særheim
  • Jæren Rekneskapslag
  • Tine medlem og rådgiving
  • NLR Rogaland
  • NLR Viken
  • Høgskulen for grøn utvikling
  • Øksnevad vidaregåande skole
  • Vinterlandbruksskulen på Jæren
  • Vinterlandbruksskulen i Ryfylke