Vinterlandbruksskulen på Jæren

Skulen tilbyr agronomutdanning på grunnlag av godkjend læreplan i felles programfag Vg3 landbruk, under utdanningsprogram for naturbruk.

Undervisninga skjer i hovudsak på kveldstid måndag – torsdag og elevane er deltidselevar som vanlegvis tar 1-3 fag pr. år, og heile agronomutdanninga på 2-3 år.

Skulen held til på Øksnevad, men gir og eit tilbod på Helleland med nokre års mellomrom.Meir info på skulen sine heimesider: Vinterlandbruksskulen på Jæren