Rogaland Landbrukspark

– kompetansenettverk for landbruket

Rundballar KolbjAnda FotoAneHarestad 2013-08-28
Kulturlandskap Talgje
logo landbrukspark (Ny logo 2021)_icon hvit

Kontakt

E-post: landbruksparken@gmail.com
Telefon: 932 67 203

Adresse:
Postvegen 213,
4353 Klepp st.

Storfe beite Tungenes 2014-09-11 FotoAneHarestad (1)

Biorest – hva er nøkkelen til suksess?

Invitasjon til temamøtet 20. oktober kl. 12.00 - 14.00       39 bønder leverer husdyrgjødsel til biogassanlegg i Norge. Bioresten kjøres tilbake til jorda...

Opptak frå konferansen om rammevilkår og omsetning

Konferansen var i Storstova på Bryne 27. august.   Arrangørar var Rogaland Landbrukspark, Rogaland Bondelag, Statsforvaltaren i Rogaland og Rogaland fylkeskommune. Politikarar, næringsutøvande i landbruket,...

Nytt gjødselregelverk på høyring i haust

Revisjon av gjødselvareforskrifta vert sendt ut på høyring i haust. Det blir truleg tre månaders høyringsfrist i følgje Nationen. Ei streng innstramming får store konsekvensar...