Jæren Rekneskapslag

Rekneskapslaget har 31 ansatte med solid regnskaps-, data- og økonomikompetanse kombinert med et offensivt engasjement for landbruksnæringa.

Fagområda til Jæren Rekneskapslag er i hovedsak.

  • regnskapsføring inklusiv rapportering og årsavslutning
  • lønnsarbeid, fakturering og betalingsformidling
  • databistand
  • eierskifte, selskapsetablering/endring/opphør for både ansvarlige selskap og aksjeselskap
  • driftsøkonomisk rådgiving, inklusiv budsjettering og driftsplanlegging,
  • veivalg, bedrifts- og strategirådgiving.
  • gårdsråd og styrearbeid

Ansatte:  Jæren Rekneskapslag
Heimeside: Jæren Rekneskapslag