TINE Rådgiving

TINE Rådgiving tilbyr rådgivertjenester til bonden, og tilbyr kompetanse innen fagområdene fôring, økonomi og ledelse, bygg, avl og helse.  Inn under dette ligger en rekke undertemaer og spesialiseringer som for eksempel veivalg, melkekvalitet, dyrevelferd, klima, husdyrkontroll, teknikk og melkeutstyr. Vi kan opprette tverrfaglige team tilpasset deg, og vi har veterinærer som kan bistå ved behov. Har du utfordringer som du lurer på om vi kan hjelpe med så snakk med rådgiveren din eller ring medlemstelefonen, – så hjelper de deg videre.  

Hvorfor velge rådgivning fra oss? 

Fordi det er vi i TINE Rådgiving som kan mest om melkeproduksjon i hele Norge.  Det er vi som gir deg verdifulle råd som gir deg god samvittighet for gården, melka og familien.  

Hva kan jeg forvente av verdi og videre oppfølging? 

Vi i TINE Rådgiving har som overordnet mål at våre råd skal gi deg verdi. 

Våre råd skal sikre at du skal kunne ta kvalifiserte valg til rett tid og nå de målene du har satt deg. 

Vi tilbyr oppfølging, – på dine premisser og på de områder som du ønsker. Om du ønsker at vi skal følge deg tett, ha jevnlig oppfølging eller kanskje følge deg opp når resultatene uteblir eller målene nås – vi er her for deg og tilbyr deg det du vil ha.  

Lese mer om TINE RådgivingTrykk her 

Lese mer om Melkekvalitet og ServiceTrykk her