Om oss

Formålet med Rogaland Landbrukspark er å bidra til synergieffektar gjennom samhandling til nytte for landbruket.

Styret har vedtatt ein handlingsplan, der det

  • vert satsa på felles prosjekt.
  • vert arbeidd for å etablera ulike møteplassar med både interne og eksterne samarbeidspartar.
  • vert informert overfor andre, bl.a. politikarar, kommunar og andre organisasjonar om det som skjer i Rogaland Landbrukspark.

Styret har tilsett Helga Hellesø som dagleg leiar. Arne Sæbø, NIBIO, er styreleiar i Landbruksparken.

I kjølvatnet av tilsetjinga av Helga Hellesø som dagleg leiar, er Rogaland Landbrukspark tildelt prosjektleiarstillinga for Rogaland biogassnettverk. Rogaland fylkeskommune har tatt initiativ til biogassnettverket, der kommunane Hå, Klepp, Stavanger og Vindafjord, samt Fylkesmannen i Rogaland er med på satsinga frå det offentlege.

Les om styret vår her

Sau i snø på Særheim 2018-01-17 FotoAneHarestad (1)
Storfe beite SørHidle 16-8-2011 FotoAneHarestad (1)