Om oss

Formålet med Rogaland Landbrukspark er å bidra til synergieffektar gjennom samhandling til nytte for landbruket.

Styret har vedtatt ein handlingsplan, der det vert

  • satsa på felles prosjekt.
  • arbeidd for å etablera ulike møteplassar med både interne og eksterne samarbeidspartar.
  • informert overfor andre, bl.a. politikarar, kommunar og andre organisasjonar om det som skjer i Rogaland Landbrukspark.

Helga Hellesø er dagleg leiar. Bjørn Halvor Åsland, Tine Rådgivning og Medlemsservice AS, er styreleiar i Landbruksparken.

Rogaland Landbrukspark er tildelt prosjektleiarstillinga for Rogaland biogassnettverk. Rogaland fylkeskommune har tatt initiativ til biogassnettverket, der kommunane Hå, Klepp, Time, Stavanger og Vindafjord, samt Statsforvaltaren i Rogaland er med på satsinga frå det offentlege.

Les om styret vår her

Sau i snø på Særheim 2018-01-17 FotoAneHarestad (1)
Storfe beite SørHidle 16-8-2011 FotoAneHarestad (1)