Medlemsbedrifter

Rogaland Landbrukspark SA vart etablert i 2011 med utspring i kompetansemiljøa kring Særheim og Øksnevad i Klepp kommune. Det er ein felles samanslutning av organisasjonar i landbruket der fellesnemnaren er FoU, rådgiving og undervisning.

Desse er medlemmer:

  • NIBIO
  • Jæren Rekneskapslag SA
  • Tine medlem og rådgiving
  • Norsk Landbruksrådgiving Rogaland
  • Norsk Landbruksrådgiving Viken
  • Høgskulen for grøn utvikling
  • Øksnevad videregående skole
  • Vinterlandbruksskulen på Jæren
  • Vinterlandbruksskulen i Ryfylke