NIBIO avd Særheim

NIBIO- Norsk institutt for bioøkonomi, skal bidra til matsikkerhet, bærekraftig ressursforvaltning, innovasjon og verdiskaping innenfor verdikjedene mat, skog og andre biobaserte næringer. Aktiviteten på Særheim omfatter plantedyrking i veksthus, fôr og husdyr, grøntmiljø samt hagebruk med spesialkompetanse på tunelldyrking av bær. NIBIO har forskning, utvikling og forvaltningsoppgaver innenfor et vidt område, med hovedmål å utvikle den sirkulære og bærekraftige bioøkonomien i Norge.

NIBIO er eid av Landbruks- og matdepartementet som et forvaltningsorgan med særskilte fullmakter og eget styre. Hovedkontoret er på Ås. Instituttet har flere regionale enheter og avdelingskontor. NIBIO skal levere forskning, forvaltningsstøtte og kunnskap til anvendelse i nasjonal beredskap, forvaltning, næringsliv og samfunnet for øvrig.

Hjemmeside: www.nibio.no