Høgskulen for grøn utvikling

HGUt) er ein offentleg godkjend privat høgskule som tilbyr fleksible høgskulekurs med fokus på naturnær verdiskaping og lokalsamfunnsutvikling. HGU tilbyr også landets einaste bachelorutdanning i nyskaping og regenerativ utvikling.

  • HGUt er ein aktiv partnar for å utvikle kunnskap, kompetanse og entreprenørskap i norske lokalsamfunn
  • Vi tilbyr undervisning på høgskulenivå innanfor grøn næringsutvikling og regenerativ utvikling 
  • Vi driv forskings- og utviklingsarbeid som støttar opp om måla våre
  • Vi er tilgjengeleg for studentar frå heile landet gjennom direkte videooverført undervisning i alle kurs. Studer frå campus, lokalt studiesenter eller eigen heim

Nettside:

https://hgut.no