Norsk Landbruksrådgiving Sør

Norsk Landbruksrådgiving Sør (tidligere Norsk Landbruksrådgiving Rogaland) er en medlemseid organisasjon. 

Vi er en del av Norsk Landbruksrådgiving som er administrativt organisert i seks regioner: Nord, Midt, Vest, Sør, Østlandet og Innlandet.  Vi deler kunnskap og ressurser på tvers av enhetene.

Vi arbeider i et aktivt og krevende landbruksmiljø med rådgiving, HMS, utvikling og forsøksarbeid innen jord- og plantefag, husdyrfag, byggeplanlegging, miljø og kulturlandskap og økologisk landbruk. Vårt arbeid er uavhengig, og kunnskapsutviklinga er tilpasset de lokale forhold innenfor fagområdene grovfôr, korn, potet, grønnsaker og bær, fôring av storfe, samt byggteknikk og HMS.

Les mer om oss på nettsida vår www.nlr.no