Invitasjon til temamøte om mattrygghet, biorest og regelverket

Rogaland biogassnettverk inviterer til temamøtet «Mattrygghet, biorest og regelverket» 11. januar kl. 12-14 på Teams

Biogassproduksjonen forholder seg til et omfattende regelverk. Dette skal sikre trygg matproduksjon og hindre spredning av smitte. Hvordan må landbruket sikre seg for at det leverer trygg mat?

Dagens gjødselregelverk er under revidering. Hva må til for at regelverket skal være hensiktsmessig for bruk av bioresten? Hvordan må regelverket tilpasses slik at bruk av bioresten harmonerer med kravet til spredeareal?

 

 

Agenda

 • Velkommen. Monica Dahlmo, Statsforvaltaren i Rogaland.
 • Generelle krav til biogassproduksjon – risiko ved bruk av råvarer, krav til transport til biogassanlegg.
  Marit Sekse, Seniorinspektør, Mattilsynet, avdeling Bergen og omland.
 • Håndtering av biorest i dagens regelverk – og eventuelle mangler og løsninger som er aktuelle ved revisjon av gjødselregelverket.
  Jon Magnar Haugen, seniorrådgiver Landbruks- og matdepartementet.
 • Pause 10 min
 • Utfordringer for bioresten ved bruk av ulike substrater og til ulike formål. Hvilke endringer er på trappene – signaler fra EU.
  Marit Sekse, Seniorinspektør, Mattilsynet, avdeling Bergen og omland.
 • Avslutning. Monica Dahlmo, Statsforvaltaren i Rogaland

Det blir rom for spørsmål og kommentarer.

Påmelding her innen 1 time før møtestart.

 

Hold av tidspunktet i kalenderen! Alle påmeldte får kalenderinnkalling til Teamsmøtet.

Møtet blir tatt opp, og lagt ut i Teams/sendt deltagerne.

 

Velkommen!

 

 

Det er stor interesse for biogassnettverket.

Meld deg inn i biogassnettverket her, og få informasjon om det som skjer. Deltagelse i nettverket er uforpliktende.

 

 

Lik oss gjerne på Facebook

 

Formålet med Rogaland biogassnettverk er å støtte biogassinitiativene i Rogaland for å redusere klimagassutslipp og styrke landbruket som næring. Bærekraftige løsninger for økt verdiskaping i landbruket er viktig for Rogaland som landbruks- og matregion.

Det å finne gode løsninger for bioresten er nøkkelen til suksess, og nettverket ønsker å legge til rette for samarbeid som kan bidra til nye prosesser og produkter.

Rogaland fylkeskommune er eier av prosjektet. Fra det offentlige er kommunene Hå, Klepp, Time, Stavanger og Vindafjord, samt Statsforvalteren i Rogaland med på satsningen.

Rogaland biogassnettverk er finansiert av Rogaland fylkeskommune som en del av satsingsområdet avfall som ressurs og økt bruk av restråstoff i «Strategi for bioøkonomi 2018-2030». Arbeidet er også støttet av Miljødirektoratets Klimasatsordning.