Opptak frå konferansen om rammevilkår og omsetning

Konferansen var i Storstova på Bryne 27. august.

 

Arrangørar var Rogaland Landbrukspark, Rogaland Bondelag, Statsforvaltaren i Rogaland og Rogaland fylkeskommune.

Politikarar, næringsutøvande i landbruket, rådgiving, forvaltning, undervisning, og andre samfunnsengasjerte møtte for å høyra kva ambisjonar styrande makter og politikarane har for matfylket Rogaland, og er det eigentleg vilje til å få til ei berekraftig omstilling.

Rogaland Bondelag har omtalt konferansen på si nettside: Du skal ikkje sette hykkas på bonden

 

Videoopptak av innlegga og paneldebatten 27. august.