Invitasjon til fagdagar på Særheim onsdag 24. – torsdag 25. august

 

 

 

 

Intensiv og berekraftig grovfôrproduksjon

Gjødsling, protein og kløver

Landbruket er i endring. Bonden møter krevjande utfordringar og omstillingar. Næringa treng kunnskap der forsking, rådgiving og andre samhandlar og spelar kvarandre gode til nytte for bonden.
Rådgiving, næringsutøvande i landbruket, forvaltning, undervisning og andre landbruksengasjerte blir inviterte til fagdagar i Rogaland med markvandring på Særheim.

 

Agenda 24. august

11.00   Frammøte til lunsj på Hotell Jæren.

12.00   Velkommen.

12.10   Vurdering av i-såing i eng.  Mats Höglind, NIBIO og Ole Arnfinn Røysland, NLR Rogaland.

12.30   Dyrkingsregime for kløver og nye grasblandingar. Liv Østrem, NIBIO.

12.50   IMPRESS. Anne Kjersti Bakken, NIBIO.                                                                 

            Presisjonsgjødsling i grovfôrproduksjonen – praktisk mulig når?

            Delt gjødsling i grovfôrproduksjonen

            Proteinkvalitet og nitrogengjødsling

13.20   Spørsmål, kommentarar og diskusjon.

13.35   Pause.

13.55   Gevinsten ved faste køyrespor, og er det råd å gjennomføra i praksis?  Atle Lende, NLR Rogaland.

14.15   Erfaringar med åkerbønner i grovfôrproduksjonen. Therese Mæland, NIBIO.

14.35   Meir, betre og lønsamt grovfôr. Svein Lysestøl, NLR Agder.

14.55   Val av såfrø til hjorteutsette område. Arve Arstein, NLR Vest.

15.15   Spørsmål, kommentarar og diskusjon.

15.20   Avreise til Særheim. Det vert organisert reise.

15.30   Feltvandring.  Servering av påsmurt i handa og kaffi i koppen på Særheim.
Mats Höglind, Therese Mæland og andre frå NIBIO viser oss rundt på felta. Ole Arnfinn Røysland og Odd Ingebret Paulsen viser demonstrasjonsfelta rotutvikling ved ulik pH og gjenvekst ved ulik stubbhøgde.

17.00   Retur til Hotell Jæren.

19.30   Middag.

 

Agenda 25. august

08.30   Velkommen til ny dag.

08.35   Arbeidet med gjødselbrukforskrifta. Helga Hellesø .

08.45   Faglege funn til bruk i revidering av gjødselregelverket. Harald Volden, NMBU.

09.05   Spørsmål, kommentarar og diskusjon.

09.20   Pause

09.35   Avlings- og proteinrespons. Refleksjonar frå forsøksseriar. Marit Jørgensen, NIBIO.

09.55   Analyse av resultat frå NLR Surfôrtolken. Samanheng mellom gjødslingsstyrke, gjødslingstidspunkt, slåttetidspunkt mm og proteininnhald i fôret.  Lise Austrheim, NLR Vest

10.15   Norskavla protein frå eng og omsyn til miljø og klima. Kor går skjeringspunktet? Mats Höglind,  NIBIO.

10.35   Spørsmål, kommentarar og diskusjon.

10.50   Pause.

11.05   Intensiv grovfôrproduksjon: Korleis gjer eg det, og kva kunnskap vil eg trenga?
Jan Arild Anda, bonde frå Klepp, og Ingrid Møgedal, Tine Rådgiving og Medlemsservice.

11.25  Haugalandsbonden set pris på graset.Harald Hetland, NLR Rogaland og bonde frå Vindafjord.

11.45   Refleksjonar over grovfôrdyrkinga, og kva er viktig framover? Jens Randby, FKRA.

11.55   Avslutning.

12.00   Lunsj.

 

Kostnad: Kr. 1200 inkl. mva for begge dagar. Inkluderer lunsj begge dagar, eit enkelt måltid på markvandringa og samlinga elles.
Avbestilling tett opp til fagdagane, kan føra til at ein må dekka heile/deler av kostnaden.

Middag kr 545.

Enkeltrom inkludert frukost kr. 1095.

 

Påmelding innan 8. august her.

Hald av tidspunktet i kalenderen!

Velkommen!

 

 

 

 

Arrangementet er støtta av Rogaland fylkeskommune.

 

Rogaland Landbrukspark består av organisasjonane:
Høgskulen for grøn utvikling
Jæren Rekneskapslag
NIBIO Særheim
NLR Rogaland
NLR Viken
Rogaland Bondelag
Tine Rådgivning og Medlemsservice
Vinterlandbruksskulen på Jæren
Vinterlandbruksskulen i Ryfylke
Øksnevad vidaregåande skole

Formålet med Landbruksparken er å bidra til synergieffektar gjennom samhandling til nytte for landbruket.

Programkomitéen består av nokre tilsette frå eit par av medlemsbedriftene:

Mats Höglind og Therese Mæland, NIBIO Særheim.
Ole Arnfinn Røysland og Odd Ingebret Paulsen, NLR Rogaland.
Ingrid Møgedal, Tine Rådgivning og Medlemsservice.
Helga Hellesø, Rogaland Landbrukspark.