Inviterer til temamøte «Status for biogassproduksjonen i Rogaland» 21. august kl. 12.00–14.00 på Teams

Biogassproduksjon gir oss energi, reduserer klimagassutslippene og avfallsprodukt blir brukt som ressurs.

Biogass-satsningen i Rogaland skyter fart. Flere anlegg har fått tilsagn om midler fra Enova, og flere planlegger søknader.

Like fullt er ingen planlagte initiativ realiserte enda. Vi har utfordret initiativene i Rogaland til å oppdatere oss på hvor de planlegger anlegg, hvilke substrater og mengder. Hvor stor blir energiproduksjonen, og hva skal energien og CO2 brukes til. For Rogaland er også håndteringen av bioresten viktig.

Det trengs gode avtaler mellom biogassanlegg og bønder for å sikre begge parter. Derfor inviterer vi en av Norges Bondelags advokater til å oppdatere oss.

Kommunene har en viktig rolle som tilrettelegger for næringsutvikling. Ordføreren i Hå kommune informerer om hvordan det arbeides.

 

Agenda

 • Velkommen. Monica Dahlmo, landbruksdirektør, Statsforvalteren i Rogaland.
 • Utfordringer for Rogaland. Ny gjødselbruk- og gjødselvareforskrift samt varslet forbud mot natur- og propangass.
  Tore Meinert, rådgiver, Rogaland fylkeskommune.
 • Våre planer for biogassproduksjon i Rogaland.
  Initiativene presenterer seg: Bioenergi Finnøy AS, Biogy Solutions AS, Bio Jæren AS, Biokraft AS, Biovind AS, Dalane Biogass AS, og Årdal Aqua AS.
 • Pause
 • Avtaler mellom biogassanlegg og leverandør av gjødsel. Hva er viktig, og hvordan kvalitetssikre avtalen?
  Olav Røssaak, fagsjef eiendoms- og forvaltningsrett, advokat, Norges Bondelag.
 • Hvordan jobber kommunene for å tilrettelegge for biogass-initiativene?
  Andreas Bjorland, ordfører, Hå kommune.
 • Diskusjon – spørsmål og kommentarer.
 • Avslutning. Monica Dahlmo, landbruksdirektør, Statsforvalteren i Rogaland.

 

Påmelding her  innen 1 time før.

 

Hold av tidspunktet i kalenderen! Alle påmeldte får kalenderinnkalling til Teamsmøtet.

 

Velkommen!

 

Det er stor interesse for biogassnettverket.
Ønsker du også å delta, kan du melde deg på
her.

Lik oss gjerne på Facebook

Formålet med Rogaland biogassnettverk er å støtte biogass-initiativene i Rogaland for å redusere klimagassutslipp og styrke landbruket som næring. Bærekraftige løsninger for økt verdiskaping i landbruket er viktig for Rogaland som landbruks- og matregion.

Det å finne gode løsninger for bioresten er nøkkelen til suksess, og nettverket ønsker å legge til rette for samarbeid som kan bidra til nye prosesser og produkter. Vi samarbeider med Biogass Oslofjord, kommunene Lillestrøm, Ringerike, Sarpsborg og Skiptvedt, og fylkeskommunene Viken og Vestfold og Telemark for bedre ressursutnyttelse vest-øst.

Rogaland fylkeskommune er eier av prosjektet. Fra det offentlige er kommunene Hå, Klepp, Time, Stavanger og Vindafjord, samt Statsforvalteren i Rogaland med på satsningen.

Rogaland biogassnettverk er finansiert av Rogaland fylkeskommune, Biogass Oslofjord og Miljødirektoratets Klimasatsordning.