Grovfôrsamling 2024 med tema beiting 27.-28. august, Hotell Jæren, Bryne

Vi inviterer til grovfôrsamling med tema beiting 27.-28.august 2024 på Hotell Jæren, Bryne.

Vi har store beiteressurser. Hvordan kan disse nyttes på en bærekraftig og klimavennlig måte? Hvordan sikrer vi god dyrevelferd? Hvilke nye, tekniske løsninger finnes, og hvilke nye muligheter gir disse for å nytte beiteressursene våre?

Vi inviterer til møteplass med faglig påfyll og mingling med gode kollegaer der vi klekker ut nye idéer.

Målgruppen for samlingen er rådgivere, forskning, næringsutøvende i landbruket, forvaltning, undervisning og andre faglig engasjerte i beitedrift.

 

Program
27.august
. Tema: Nytt innen beiteforskning.

Tid Program Foredragsholder
11:00 Frammøte til lunsj på Hotell Jæren.
Velkommen

 

Helga Hellesø, Rogaland Landbrukspark
 

 

Beite – en viktig lokal ressurs

 

Monica Dahlmo, landbruksdirektør i Rogaland.
Pause
Tema Beite i klimasammenheng. Mats Höglind møteleder
 

 

Drøvtyggernes betydning for karbonlagrene i beitemark Forsker jordfag
NMBU/NIBIO
Metanutslipp hos beitedyr Vibeke Lind,
forsker, NIBIO
Spørsmål og kommentarer
Pause
Tema: Siste nytt innen beiteforskning med melkeku
Melkeku på beite, svenske erfaringer Mårten Hetta,
forsker, SLU
Beite og robot, dag og nattbeiting Haldis Kismul
NIBIO
Spørsmål/kommentarer
 Pause
Erfaringer fra skiftebeite og robot

ABC-beiting

Holistisk beitebruk

Andreas Joa, bonde

 

Olav Åsland og Anny Aamodt

Spørsmål/kommentarer
17:15 Slutt for i dag
19:30 Middag på Hotell Jæren

 

28.august Tema: Forskning møter praksisfeltet

Tid Program
08:30 Parallelle sesjoner
1: Utmark og digitale hjelpemiddel

Birgitt Harstad, møteleder.

2: Innmarksbeite

 

Ingrid Møgedal, møteleder

Droner og tilsyn på beite
Atle Lende, rådgiver NLR
Hans Wilhelm Jarlsberg, rådgiver NLR

Digitale styringsverktøy for bedre utnyttelse av produksjonsbeite
.
Erik Brodshaug, spesialrådgiver, TINE
GPS-bjeller-system.

Muligheter innenfor presisjonshusdyrbruk

Shelemia Nyamuryekung’e, forsker, NIBIO

Kraftfôrtilpassing ved ulike beitesituasjoner
NN, rådgiver, FiskåOvergangsfôring til beite.
Marte Johannesen, rådgiver, FKRA
Mine erfaringer med bruk av NoFence. Tor Sven Utvik, bonde fra Avaldsnes

Mine erfaringer med bruk av «Gjetargut» GPS-bjøller. Kai Egil Vae, bonde fra Etne

Ettårige beiter – strategier og artsvalg Elin Sikkeland, lektor, Universitetet i Nord
Pause
10:30-11:30 Nytt gjødselregelverk er på trappene.
Hva er foreslåtte endringer, og hvilke følger kan de få for beitebruken vår?

Øyvind Vatshelle, Statsforvalteren i Vestland og Nono Dimby, Statsforvalteren i Rogaland.

Lunsj kl. 11.30 – 12.30
12:30-13:30 Workshops

Idéutveksling på aktuelle temaer vi trenger mer kunnskap om.

Vi deler oss på flere fagfelt: utmark og innmarksbeite

13:30-14:30 Oppsummering i plenum av workshopen.

Avrunding av samlingen.

 

Deltakeravgift: Kr. 1850 eksl. mva. for begge dagene. Inkluderer lunsj begge dager, frukt, kaffe/te og et enkelt måltid på markvandringen og samlingen ellers.

Avbestilling tett opp til samlingen, kan føre til at man må dekke hele/deler av kostnaden.

Middag: kr 595.

Hver enkelt bestiller overnatting her: booking@hotelljaren.no

Oppgi Rogaland Landbrukspark for å få rett pris.

Enkeltrom inkludert frokost koster kr. 1395.

Påmelding innen 8. august her.

 

Programkomitéen består:

 Mats Höglind og Therese Mæland, NIBIO Særheim
Birgitt Harstad og Lars Kjetil Flesland, NLR
Ingrid Møgedal, Norsk melkeråvare, Tine SA
Ingvild Luteberget, Vinterlandbruksskulen i Ryfylke
Helga Hellesø, Rogaland Landbrukspark

 

 

 

 

 

 

Formålet med Landbruksparken er å bidra til synergieffekter gjennom samhandling til nytte for landbruket.

 Rogaland Landbrukspark består av organisasjonene:

Høgskulen for grøn utvikling
Jæren Rekneskapslag
NIBIO Særheim
NLR SA
Rogaland Bondelag
Tine SA
Tveit vidaregåande skule
Vinterlandbruksskulen på Jæren
Vinterlandbruksskulen i Ryfylke
Øksnevad videregående skole