Posts

Storskala klimaprosjekt på Jæren – bygges biogassanlegg og gjødselfabrikk

Franskeide gasselskapet Air Liquide, samvirkebedriftene Felleskjøpet Rogaland Agder, TINE og Nortura samt Lyse og IVAR signerte intensjonsavtale om bygging av biogassanlegg og gjødselfabrikk på møte...

Biogass – mye å lære i Danmark

Rogaland biogassnettverk arrangerte studietur til Danmark i mai med 28 deltagere fra hele verdikjeden. Danskene har lang erfaring med biogassproduksjon og bruk av biorest, som...
logo landbrukspark (Ny logo 2021)_Logo

Invitasjon til fagdagar på Særheim onsdag 24. – torsdag 25. august

        Intensiv og berekraftig grovfôrproduksjon Gjødsling, protein og kløver Landbruket er i endring. Bonden møter krevjande utfordringar og omstillingar. Næringa treng kunnskap...
Logo skittring 1

Rogaland biogassnettverk inviterer til fagmøte «Gårdsbiogass – hvor skal jeg begynne?»

29. mars kl. 10.30-13.30 på Veksthusloftet, Særheim Biogassproduksjon på gården er et godt klimatiltak. Av husdyrgjødsla kan vi produsere metan som gir fornybar energi som...
Logo skittring 1

Finnes det en vei videre for bioresten

Rogaland biogassnettverk inviterer til dialogmøte «Finnes det en vei videre for bioresten»  fredag 11. mars kl. 09.30 ­– 15.00 på Solastranden Gård. Vil blir utfordret på...

Rogaland Bondelag nytt medlem i Rogaland Landbrukspark fra 1. januar

    Samhandlingen mellom flere landbruksorganisasjoner i Rogaland styrkes ved at Rogaland Bondelag blir en del av landbruksparken fra nyttår.     Behov for samhandling...

Inviterer til studietur til Danmark tirsdag 3.­ – onsdag 4. mai 2022

  Rogaland biogassnettverk inviterer til studietur til Danmark tirsdag 3.­ – onsdag 4. mai 2022 Kompetansebygging for å bidra til økt biogassproduksjon i Rogaland Danmark...

Invitasjon til temamøte om mattrygghet, biorest og regelverket

Rogaland biogassnettverk inviterer til temamøtet «Mattrygghet, biorest og regelverket» 11. januar kl. 12-14 på Teams Biogassproduksjonen forholder seg til et omfattende regelverk. Dette skal sikre trygg...

Nytt gjødselregelverk utsett- mobiliseringsmøte på Særheim 3. november

Utkast til ny gjødselbrukforskrift ligger nærmare Miljødirektoratet si tilråding enn Landbruksdirektoratet si. Konsekvensane av dette kan vera dramatiske for Rogaland. Styra i Forum Ku, Landbruksråd...
Logo skittring 1

Biorest – hva er nøkkelen til suksess?

Invitasjon til temamøtet 20. oktober kl. 12.00 - 14.00       39 bønder leverer husdyrgjødsel til biogassanlegg i Norge. Bioresten kjøres tilbake til jorda...