Rogaland biogassnettverk inviterer til temamøtet “Status for biogassproduksjonen i Rogaland” 5. oktober kl. 09.30–11.30 på Teams

 

 

Vi trenger energi. Samtidig har vi organiske ressurser som bør utnyttes mer bærekraftig.

Enova innvilget ingen søknader om biogassproduksjon i vår. Ny søknadsrunde er i oktober. Hva tenker Biovind AS og Bioenergi Finnøy AS, og hvilke kriterier stiller Enova for å søtte biogassprodusenter?

Jærinitiativet begynner å ta form. Hvor langt er planleggingen kommet, og hva er tankene framover? Hvordan involveres bonden, hvilke initiativer tar bøndene selv, og hvordan stiller jærbonden seg som råvareleverandør?

Biogassnettverket har fått styrket sin rolle med nye midler via Klimasatsordningen, og vil utvide samarbeidet til også å gjelde kommuner og fylkeskommuner på Østlandet. Hvordan kan bioresten brukes for å erstatte mineralgjødsel, øke karboninnholdet i jorda og bedre jordhelsa?

Agenda

 • Velkommen. Monica Dahlmo, Statsforvalteren i Rogaland.
 • Våre refleksjoner etter Enova-avslag på støtte til biogassproduksjon.
  Rune Sørheim, Biovind AS og Trond Spanne og Kristian Spanne, Bioenergi Finnøy AS.
 • Hvilke krav stiller Enova for å gi støtte til biogassproduksjon?
  Trond Bratsberg, ENOVA.
 • Runde rundt bordet – spørsmål og kommentarer.
 • Jærinitiativet – planlegging av produksjonen og bondeinvolvering – status så langt. Torgeir Erfjord, FKRA.
 • Pause
 • Vår rolle som råvareleverandør. Hvordan kan vi jobbe opp mot Jærinitiativet?
  Håkon Varhaug, bonde.
 • Planene framover for Rogaland biogassnettverk.
  Helga Hellesø, Rogaland biogassnettverk.
 • Diskusjon – spørsmål og kommentarer.
 • Avslutning. Monica Dahlmo, Statsforvalteren i Rogaland.

 

Påmelding her  innen 4. oktober.

Hold av tidspunktet i kalenderen! Alle påmeldte får kalenderinnkalling til Teamsmøtet.

Velkommen!

 

Det er stor interesse for biogassnettverket.
Ønsker du også å delta, kan du melde deg på
her.

 

Lik oss gjerne på Facebook

Formålet med Rogaland biogassnettverk er å støtte biogassinitiativene i Rogaland for å redusere klimagassutslipp og styrke landbruket som næring. Bærekraftige løsninger for økt verdiskaping i landbruket er viktig for Rogaland som landbruks- og matregion.

Det å finne gode løsninger for bioresten er nøkkelen til suksess, og nettverket ønsker å legge til rette for samarbeid som kan bidra til nye prosesser og produkter. Vi samarbeider med Biogass Oslofjord, kommunene Lillestrøm, Ringerike, Sarpsborg og Skiptvedt, og fylkeskommunene Viken og Vestfold og Telemark for bedre ressursutnyttelse vest-øst.

Rogaland fylkeskommune er eier av prosjektet. Fra det offentlige er kommunene Hå, Klepp, Time, Stavanger og Vindafjord, samt Statsforvalteren i Rogaland med på satsningen.

Rogaland biogassnettverk er finansiert av Rogaland fylkeskommune, Biogass Oslofjord og Miljødirektoratets Klimasatsordning.