Rogaland biogassnettverk inviterer til arbeidsverkstad «Veien til markedet – fra biorest til biogjødsel»

Torsdag 13. april kl. 09.00 – 15.00 på Låven, Solastranden Gård 

 

Hvordan skal vi produsere biogjødsel fra biogassanlegg i Rogaland som blir ettertraktet i landbruket på Østlandet?

Biogassproduksjon fører til flere næringsstoffer inn i verdikjeden, som må nyttes på en bærekraftig måte.  

Biogjødsel tilfører kornområdene mer organisk materiale, og bidrar til å forbedre jordhelse og avlingsnivået. 

Hvilke biogjødsel-produkter er interessante for kornbonden, og hvordan kan disse produseres og transporteres? 

 

 

Vi legger til rette for at aktører, landbruksnæringen, virkemiddelapparatet, forvaltningen og forskningen samhandler for å finne løsninger.   

 

Arbeidsverkstaden er en av flere møteplasser Rogaland biogassnettverk vil legge til rette for.  

  • Gode, kreative prosesser får vi når vi stiller med åpne, frie tanker – ikke bundet mandat – med ambisjon om å finne løsninger i samspill med andre.  
  • Vi legger opp til en selvstyrt prosess, der alle frammøtte involveres.   

 

Agenda 

09.00 Frammøte. Mingling og kaffe med litt å bite i. 

09.30 Velkommen. Hensikten med møtet, møteforma og forventninger til deltakinga.
Helga Hellesø.  

09.40 Dagen i dag. Hilde Uppstad. 

09.45 Hvordan brukes gjødsel på Østlandet i dag, og hvordan bør det være framover? Tord Araldsen og Torbjørn Kristiansen, Biogass Oslofjord. 

10.00 Hvilke krav stilles til biogjødsel fra Rogaland for å bli attraktiv for kornbonden på Østlandet?
Tore Filbakk, Norges Vel. 

10.20 Gjødselmengder, industriområder og restvarme fra andre industrier.
Morten Svanes, seniorrådgiver, Statsforvalteren i Rogaland. 

10.30 Pause 

10.45 Industrialisere biogjødsel-produksjonen.
Gunnar Thelin, gründer og seniorrådgiver, EcoBalans Fenix AB 

11.00 Hvordan passer biogjødsel inn i etablerte transportruter?
Rune Furseth, Nor-Log og Suldal transport. 

11.10 Innledning til ideutvikling.  

Hilde Uppstad. 

11.20 Lunsj. Sitter i gruppa – blir kjente.  

12.10 Ideutvikling. Alle går til gruppene sine. 

14.30 Oppsummering – hvilke tiltak prioriteres og veien videre. 

14.50 Takk for i dag. Helga Hellesø. 

 

Deltakeravgift kr 750. Sender faktura.
Ikke frammøtt/sein avbestilling, kan regne med å måtte betale. 

 

Påmelding her innen torsdag 30.mars  

Hold av tidspunktet i kalenderen!
Alle påmeldte får programmet tilsendt før møtet

 

 

 

Arrangementet støttes av Circ-NSR