Første pressekonferanse av ny landbruks- og matminister lagt til NIBIO, Særheim

Kunnskapsbasert erfaring er avgjerande skal me nå offentlege mål for norsk landbrukspolitikk, seier Geir Pollestad. Derfor var kunnskapsinstitusjonen NIBIO, midt i landbruksklynga på Særheim i Klepp og matfatet på Jæren rette plassen å ha sin første pressekonferanse på.

Det er fleire krevjande saker å ta fatt på, uttaler ministeren, som alt er oppdatert på pelsdyrsaka og fugleinfluensaen.

 Gjødselregelverket er også ei krevjande sak, og bør landast av denne regjeringa.

 

 

 

Me er glade for at ny minister legg sitt første møte til Særheim, uttaler Ståle Undheim, ny stasjonsstyrar hos NIBIO, Særheim. NIBIO skal levera kunnskap innan landbruket; både på mat, natur, klima og miljø, held han fram, og NIBIO har gode erfaringar med tidlegare ministrar, og reknar med at dette vil halda fram også med Pollestad i rolla.

 

Anfinn Rosnes, fung. landbruksdirektør, Ståle Undheim, ny stasjonsstyrer hos NIBIO, og ministeren Geir Pollestad utenfor hos NIBIO.