Biogass – mye å lære i Danmark

Rogaland biogassnettverk arrangerte studietur til Danmark i mai med 28 deltagere fra hele verdikjeden. Danskene har lang erfaring med biogassproduksjon og bruk av biorest, som vi kan lære av. Like fullt må vi finne vår vei for biogassatsningen. Her er noen glimt fra studieturen.

Gruppen får forklart hvordan rågassen lagres.

Formålet med turen var å bidra til kompetanse, nettverksbygging, og at aktører finner samarbeidspartnere de kan dra nytte av.

Rapport fra Rogaland biogassnettverks studietur til Danmark 3.-4. mai 2022

Våre dyktige samarbeidsparter hos SEGES Innovation P/S i Danmark hadde planlagt et godt, faglig program der vi besøkte:

  • Nature Energy, Videbæk. Dette er et moderne anlegg med 100 leverandører. Mottar 500 000 tn. biomasse, hovedsakelig fra storfe, men også litt gris i tillegg til meieriprodukter og talle.
  • Outrup biogassanlegg, Outrup, er et gårdsbiogassanlegg basert på storfegjødsel, talle, mais og gras. Leverer gass på nettet.
  • Ribe Biogass eies av flere bønder i et sameie. Vi fikk kjennskap til fordeler og ulemper ved eierstrukturen.

Fellesanlegg dominerer – døme fra Ribe
Reisefølget besøkte tre typiske danske anlegg i området ved Esbjerg, tre relativt store anlegg. Her følgjer ein kort omtale av siste stopp på turen ved Ribe Biogass, eit anlegg med 60 bønder som eigarar: Biogass – inspirasjonstur til Danmark | Statsforvalteren i Rogaland

Biogassanleggene i Danmark har ulike eierstrukturer; fra organisert som samvirke til eid av større investeringsselskaper. Mer husdyrgjødsel gjennom biogassanlegg skal bidra til at Danmark innen år 2030 blir uavhengig utenlandsk gassimport. Gunstig produksjonsstøtte er under endring.  Noen reflelekjsoner finner du her: Ser til Danmark – Biogassbransjen.no

 

Tankbil for levering av husdyrgjødsel

Tankbil for levring av husdyrgjødsel.

 

Reaktortank/råtnetank. Her foregår selve biogassproduksjonen.

 

Oppgraderingsanlegg. Her skilles gassene metan, karbondioksid og svovelforbindelser.

Lagertank for biorest.