Rogaland biogassnettverk inviterer til biogasskurs 24. januar og studietur 25. januar

Høye energipriser gjør det mer interessant å tenke energiproduksjon på gården. Husdyrgjødsla er en god råvare for biogassproduksjon. Det produseres strøm (1/3) og varme (2/3) hele året.

For å sikre faglig forankret investeringer, må bonden ha et solid beslutningsgrunnlag.

Derfor inviterer vi til kurs og studietur i samarbeid med Norges Vel og NORSØK.

  • Kurs 24. januar på Veksthusloftet på Særheim kl. 09.00-16.00.
  • Studietur 25. januar til Rakkestad. Her besøker vi to gårdsanlegg.

 

Vi anbefaler begge deler.

Studietur 25. januar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deltaking på studieturen krever at kurset er gjennomført.

Avreise fra Sola 08.20, retur til Sola 21.50.
Vi besøker Elling Ruggeli og Kjell Kopperud, samt torvprodusent. Les mere her.
Turen er gratis. Begrenset antall, første mann til mølla. Bindende påmelding. Møter man ikke opp, må man betale flybilletten selv.
Vi ordner flybilletter, transport og mat.

Påmelding til studieturen her innen 24. desember.

 

 

 

 

Kurset kan tas separat.

Påmelding til kurset her innen 13. januar.

 

Hold av tidspunktene i kalenderen.

Velkommen!

 

Kurset støttes av VRI Rogaland.

Studieturen støttes av Norges Bondelag og Gjensidiges Bærekraftfond.