Temamøte «Bondens økonomi ved levering til/mottak fra biogassanlegg» 8. mai kl. 12.00 -14.00 på Teams

 

Det planlegges tre større biogassanlegg: i Hå, på Finnøy og i Vindafjord. Her vil det være interesse for husdyrgjødsla inn i anleggene. Biogass er en lang verdikjede. Vi vil vite mer om bondens økonomi, og hvordan klimanytten beregnes:

  • ved å levere husdyrgjødsel til biogassanlegg
  • ved å ta i bruk biorest/biogjødsel
  • hva er de økonomiske barrierene?
  • hvilke økonomiske ordninger bør det tilrettelegges for?
  • hvordan beregnes klimanytten, og hvem får den godtgjort?

Biogassnettverket har engasjert
Mari Aker, NLR Vest, Fjola Særheim, Jæren rekneskapslag og Edvin Vestvik, Vestvik
Jord og Hage, til å finne ut mer om bondens økonomi.
NN, fra Norges Bondelag, om klimanytten.

Agenda

  • Velkommen. Monica Dahlmo, Statsforvalteren i Rogaland.
  • Bondens økonomi. Mari Aker, NLR Vest. Fjola Særheim, Jæren rekneskapslag. Edvin Vestvik, Vestvik Jord og Hage.
  • Hvem får godtgjort denne? NN.
  • Diskusjon – spørsmål og kommentarer.
  • Avslutning. Helga Hellesø, Rogaland biogassnettverk.

 

Påmelding her innen 1 time før møtestart.  

Hold av tidspunktet i kalenderen! Alle påmeldte får kalenderinnkalling til Teamsmøtet.

Velkommen!

 

Det er stor interesse for biogassnettverket.
Ønsker du også å delta, kan du melde deg på
her.

Lik oss gjerne på Facebook

 Formålet med Rogaland biogassnettverk er å støtte biogassinitiativene i Rogaland for å redusere klimagassutslipp og styrke landbruket som næring. Bærekraftige løsninger for økt verdiskaping i landbruket er viktig for Rogaland som landbruks- og matregion.

Det å finne gode løsninger for bioresten er nøkkelen til suksess, og nettverket ønsker å legge til rette for samarbeid som kan bidra til nye prosesser og produkter. Vi samarbeider med Biogass Oslofjord, kommunene Lillestrøm, Ringerike, Sarpsborg og Skiptvet, og fylkeskommunene Viken og Vestfold og Telemark for bedre ressursutnyttelse vest-øst.

Rogaland fylkeskommune er eier av prosjektet. Fra det offentlige er kommunene Hå, Klepp, Time, Stavanger og Vindafjord, samt Statsforvalteren i Rogaland med på satsningen.

Rogaland biogassnettverk er finansiert av Rogaland fylkeskommune, Biogass Oslofjord og Miljødirektoratets Klimasatsordning.