Finnes det en vei videre for bioresten

Rogaland biogassnettverk inviterer til dialogmøte «Finnes det en vei videre for bioresten» 

fredag 11. mars kl. 09.30 ­– 15.00 på Solastranden Gård.

Vil blir utfordret på overskuddet av næringsstoffer i Rogaland. For å opprettholde verdiskapningen i landbruket må vi finne løsninger for bruk av bioresten.

Hvordan kan vi organisere oss, slik at vi får en lønnsom og bærekraftig produksjon av organiske gjødselprodukter? Hvilke nye forretningsmodeller trenger vi for å lykkes?

Hvilke produkter vil være aktuelle og hvilke framtidsutsikter ligger i markedet? Hva trenger vi av ny kunnskap?

Agenda

Frammøte. Mingling og kaffe med litt å bite i.

Velkommen. Iver Jan Leren, seniorrådgiver, Rogaland fylkeskommune.

Dagen i dag. Tor Øyvind Skeiseid.

Markedet for organiske gjødselprodukter. Hva er mulighetene innen- og utenlands?
Torleiv Næss Ugland, styreleder, Terramarine AS.

Gjødsel og vekstmedier. Ferske resultater fra MAFIGOLD.
Arne Sæbø, NIBIO Særheim.

Våre erfaringer og hvilke muligheter har vi for organiske produkter.
Tore Refve, Reve kompost.

Pause 10 min

Våre planer for utvikling og bruk av biorest.
Lene Pilskog, RENEVO. Ivar Sørby, Greve Biogass og Lene Beadle, IVAR, presenterer.                  

Lunsj

Hvordan er de økonomiske utsiktene – og kan nye modeller bidra til at vi finner investeringsvilje og -evne for biogassanlegg i Rogaland?
Kyrre M. Knudsen, SR-bank.

Innledning til gruppediskusjon. Tor Øyvind Skeiseid.

Gruppediskusjon med idemyldring.

Diskutere og rangere ideene – hvilke tiltak prioriteres, og hvem gjør hva?

Takk for i dag.

 

Påmelding innen onsdag 2. mars her.                  

Velkommen!