Inviterer til studietur til Danmark tirsdag 3.­ – onsdag 4. mai 2022

 

Rogaland biogassnettverk inviterer til studietur til Danmark tirsdag 3.­ – onsdag 4. mai 2022

Kompetansebygging for å bidra til økt biogassproduksjon i Rogaland

Danmark har lang erfaring med biogass fra husdyrgjødsel. Målet er at 70 % av gjødselen skal leveres til biogassanlegg.

  • Vi besøker anlegg med ulik eierstruktur: gårdsanlegg, sameie og store foretak.
  • Vi får kjennskap til etableringer og investeringer, samt ulike tilskuddordninger ved drift av biogassanlegg med ulike eierstrukturer.
  • Vi får høre deres suksessfortellinger, og hva som er fallgruvene.
  • Vi får mer kunnskap om levering av gass og gjødsel, og mottak av biorest for å sikre næringsstoffbalansen.
  • Vi vil bidra til nettverksbygging, og at aktører finner samarbeidspartnere de kan dra nytte av.

 

Lars Villardgaard Toft hos SEGES Innovation PS har utarbeidet det faglige programmet. Han blir med oss på hele turen, og har lang erfaring som rådgiver på biogass.

 

Program 3. mai

07.45         Frammøte på Sola, avreise kl. 09.00 med DAT til Esbjerg. Ankomst Esbjerg kl. 10.10.

11.30          Nature Energy, Videbæk, er et moderne anlegg med 100 leverandører.
                    Mottar 500 000 tn. biomasse, hovedsakelig fra storfe, men også litt gris i tillegg til meieriprodukter og talle.

15. 00         Outrup biogassanlegg, Outrup, er et gårdsbiogassanlegg basert på storfegjødsel, talle, mais og gras. Leverer gass på nettet. 

18.00         Ankomst Ribe. Danmark og Nordens eldste by. Overnatting på Hotel Dagmar. Byvandring og en god, dansk middag.

4. mai

08.30        Avreise fra hotellet i Ribe.

08.45        Ribe Biogass eies av flere bønder i et sameie. Vi får kjennskap til fordeler og ulemper ved eierstruktur.

11.00        Lunsj

12.00        Dansk biogass og produksjon. Hvordan biogassproduksjonen i Danmark har utviklet seg. Hvilke feil er gjort, og hvilke samspillsformer har vi mellom leverandør og mottaker.

16.00        Frammøte flyplassen, avreise kl. 17.10 med DAT til Sola. Ankomst Sola kl. 18.20.

 

Turen koster ca. kr 7200 som dekker faglig program, flybilletter, overnatting på enkeltrom, felles buss, måltider og ikke minst felles byvandring i Ribe.

Vi har kort frist fra flyselskapet, og trenger vite hvem som er interesserte/bindende påmelding her innen mandag 31. januar. Det er kort frist, men vi må vite om vi skal holde av 20 flybilletter.

Avbestilling ved bindende påmelding kan medfører at deler av turen må betales.

 

Vi følger gjeldende smitteverntiltak.

Benytt anledningen til å få mere kunnskap, og etablere gode kontakter.

Velkommen!

 

 

 

SEGES Innovation PS er en privat uafhængig forsknings- og udviklingsorganisation. Vi udfører forsknings- og innovationsopgaver indenfor landbrugs- og fødevarefaglige områder som f.eks. planteproduktion, husdyrproduktion, miljø, klima og bioøkonomi/bioenergi, cirkularitet, biodiversitet, økonomi og afsætning.

 

 

Det er stor interesse for biogassnettverket.

Meld deg inn i biogassnettverket her. Da får du informasjon om det som skjer. Deltagelse i nettverket er uforpliktende.

 

Lik oss gjerne på Facebook

 

Formålet med Rogaland biogassnettverk er å støtte biogassinitiativene i Rogaland for å redusere klimagassutslipp og styrke landbruket som næring. Bærekraftige løsninger for økt verdiskaping i landbruket er viktig for Rogaland som landbruks- og matregion.

Det å finne gode løsninger for bioresten er nøkkelen til suksess, og nettverket ønsker å legge til rette for samarbeid som kan bidra til nye prosesser og produkter.

Rogaland fylkeskommune er eier av prosjektet. Fra det offentlige er kommunene Hå, Klepp, Time, Stavanger og Vindafjord, samt Statsforvalteren i Rogaland med på satsningen.

Rogaland biogassnettverk er finansiert av Rogaland fylkeskommune som en del av satsingsområdet avfall som ressurs og økt bruk av restråstoff i «Strategi for bioøkonomi 2018-2030». Arbeidet er også støttet av Miljødirektoratets Klimasatsordning.