Biorest – hva er nøkkelen til suksess?

Invitasjon til temamøtet

20. oktober kl. 12.00 – 14.00

 

 

 

39 bønder leverer husdyrgjødsel til biogassanlegg i Norge. Bioresten kjøres tilbake til jorda som gjødsel. Rogaland har så store husdyrgjødselmengder at vi må finne en annen løsning.

Hvordan kan vi foredle bioresten slik at den blir en ressurs?
Hvordan kan vi utnytte det organiske avfallet på en bærekraftig måte?

Erfarne biogassentusiaster gir oss en innføring i potensialet for bioresten, og vi ønsker innspill til et dialogmøte om bioresten som biogassnettverket skal arrangere senere i høst.

 

Agenda

 • Velkommen. Monica Dahlmo, Statsforvalteren
 • Mine utfordringer og hva har jeg lyktes med? Olav Røysland, Jæren Biogass AS
 • Bruk av biorest som gjødsel og vekstmedium, foreløpige resultater fra MAFIGOLD-prosjektet. Arne Sæbø, stasjonsstyrer NIBIO Særheim
 • Bruk av utråtning av husdyrgjødsel – hvordan påvirker det gjødsel, jord og avlinger?
  Anne-Kristin Løes, seniorforsker NORSØK
 • Pause 10 min
 • Biogasanlæg som gødningscentraler – erfaringer fra Danmark. Lars Villadsgaard Toft, planteinnovatør, Seges, Danmark
 • Fra avfall til ressurs. Egil Velde, Velde AS
 • Innspill fra deltagerne: Vi skal arrangere et dialogmøte om aktuelle løsninger for bioresten i Rogaland. Hva kan være relevante tema?
 • Avslutning. Monica Dahlmo, Statsforvalteren

 

Påmelding her innen 20. oktober.

Hold av tidspunktet i kalenderen! Alle påmeldte får kalenderinnkalling til Teamsmøtet.

Møtet blir tatt opp, og lagt ut i Teams/sendt deltagerne.

Velkommen!

 

Det er stor interesse for biogassnettverket.

Meld deg inn i biogassnettverket her, og få informasjon om det som skjer. Deltagelse i nettverket er uforpliktende.

 

Lik oss gjerne på Facebook

 

Formålet med Rogaland biogassnettverk er å støtte biogassinitiativene i Rogaland for å redusere klimagassutslipp og styrke landbruket som næring. Bærekraftige løsninger for økt verdiskaping i landbruket er viktig for Rogaland som landbruks- og matregion.

Det å finne gode løsninger for bioresten er nøkkelen til suksess, og nettverket ønsker å legge til rette for samarbeid som kan bidra til nye prosesser og produkter.

Rogaland fylkeskommune er eier av prosjektet. Fra det offentlige er kommunene Hå, Klepp, Time, Stavanger og Vindafjord, samt Statsforvalteren i Rogaland med på satsningen.

Rogaland biogassnettverk er finansiert av Rogaland fylkeskommune som en del av satsingsområdet avfall som ressurs og økt bruk av restråstoff i «Strategi for bioøkonomi 2018-2030». Arbeidet er også støttet av Miljødirektoratets Klimasatsordning.