Storskala klimaprosjekt på Jæren – bygges biogassanlegg og gjødselfabrikk

Franskeide gasselskapet Air Liquide, samvirkebedriftene Felleskjøpet Rogaland Agder, TINE og Nortura samt Lyse og IVAR signerte intensjonsavtale om bygging av biogassanlegg og gjødselfabrikk på møte i Hå. Nyheten slapp på en markering på Jæren i dag.

Gjødselen skal bli til biogass og biogjødsel. Foto: A. Harestad.

 

Bjørn Ståle Bekkeheien produserer ku- og grisegjødsel som skal omdannes til biogass.

Landbruket er løsningen på det grønne skiftet, sa Bjørn Ståle Bekkeheien da han ønsket velkommen til gards. Han og kona er heiltidsbønder, og produserer ku- og grisegjødsel som skal omdannes til biogass. Bekkeheien har vært en av bøndene sine representanter inn i forhandlingene der målet har vært én satsning av de bondeeide selskapene på Jæren.

Frode Halvorsen, daglig leder i Air Liquide, orienterte om prosessen som førte fram til intensjonsavtalen.

Frode Halvorsen, daglig leder i Air Liquide, orienterte om prosessen mellom de to initiativene om biogassatsning som startet opp for to år siden. Anlegget skal etableres på Grødaland i Hå. Det skal produsere 130 -140 GWh. av 650 000 m3 husdyrgjødsel. Dette redusere klimagassutslippene med 65 000 tonn CO2-ekvivalenter, som tilsvarer 15 % av CO2-utslippene i regionen. Det skal brukes avvanningsteknologi på gårdene/hubbene. Framdriften for anlegget ble det ikke sagt noe om.

Bonden på Jæren liker å produsere mat. Vi må bruke gjødsla slik at matproduksjonen er i balanse med omgivelsene. Jonas Skrettingland, ordfører i Hå kommune.

Dette er en god nyhet. Bonden på Jæren liker å produsere mat. Men vi må bruke gjødsla slik at matproduksjonen er i balanse med omgivelsene, sa Jonas Skrettingland, ordfører i Hå kommune. Kommunene bak satsningen har store forventninger til Bio Jæren AS, som er selskapet eierne har etablert. Selskapet har stor kompetanse på avfall, energi, biogass og landbruk.

Biogassproduksjonen skal gjøres mer konkurransedyktig. Siv Mossleth, Sp, fra energi- og miljøkomiteen på Stortinget.

Fra Stortinget hadde Siv Mossleth, Sp, fra energi- og miljøkomiteen og Per Olav Tyldum, Sp, fra næringskomiteen tatt veien.

Biogassproduksjonen skal gjøres mer konkurransedyktig, sa Siv Mossleth i sin hilsen til de frammøtte. Regjeringen går inn for takstfrihet på bompenger og likestilling mellom bruk av el, hydrogen og biogass. Begrepet nullutslipp endres til nullutslipp og biogass.

Disse politiske vedtakene er viktige tiltak for å nå klimamålene. Energimeldingen legges nå fram.

De inviterte var ordførere, næringssjefer og landbrukssjefer fra kommunene Klepp, Time og Hå i tillegg til representanter fra de involverte selskapene.

De inviterte var ordførere, næringssjefer og landbrukssjefer fra kommunene Klepp, Time og Hå. I tillegg var det representanter fra de involverte selskapene til stede. Det knyttes stor interesse til samarbeidsprosjektet.

Bio Jæren AS er selskapet eierne har etablert.

Air Liguide er et franskeid gasselskap, der Air Liquide eier 51 % av aksjene og Skagerak energi eier 49 %.

Bilder: Helga Hellesø.