Inviterer til dialogmøte «Barrierer og muligheter for bioresten»

Separert biorest.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rogaland biogassnettverk inviterer til dialogmøte «Barrierer og muligheter for bioresten» 14.november kl. 09.30 – 14.30, møterom hos
Statsforvalteren i Rogaland Lagårdsveien 44, 4010 Stavanger

I vår diskuterte vi hvordan biogjødsel kan bli ettertraktet i landbruket på Østlandet. Vi drar prosessen videre, og inviterer til dialogmøte om barrierene og mulighetene for videre utvikling. Hvilken kunnskap har vi, hva er på trappene, og hva trenger vi.

Vi legger opp til idémyldring, og legger til rette for at aktører, landbruksnæringen, virkemiddelapparatet, forvaltningen og forskningen samhandler for å finne løsninger.

Agenda

09.30   Frammøte. Mingling og kaffe med litt å bite i.

10.00   Velkommen. Helga Hellesø.

10.05   Dagen i dag. Hilde Uppstad.

10.15   Separering av biorest. Resultater fra testing av forskjellig utstyr og teknikker for uttak av fosfor fra husdyrgjødsel/biorest. Olav Røysland, Jæren Biogass AS.

10.35   Teknisk handtering av bioresten. Erfaringer fra Tyskland. Peter Willmann, Klepp kommune/Klepp Energi AS,

10.55   Pause

11.10   Teknikker å ta fosfor ut av bioresten. Michael Sposób, forsker NIBIO.

11.35    Hvilke muligheter og utfordringer ser vi for bruk av bioresten. De kommersielle aktørene i fylket legger fram sine tanker.

12.00   Lunsj.

12.45   Hvor står vi, og hvor går vi? Muligheter og utfordringer for bruk av biorest. Arne Sæbø og Dmitry Kechasov, forskere, NIBIO.

13.05   Idémyldring. Hilde Uppstad innleder.

14.15   Oppsummering – hvilke tiltak prioriteres og veien videre. Arne Sæbø.

14.30   Takk for i dag. Helga Hellesø.

 

Påmelding her innen torsdag 9.november.                                                         

Hold av tidspunktet i kalenderen!                                           
Alle påmeldte får programmet tilsendt før møtet.

Velkommen!