Temamøte «Separeringsutstyr for biorest og husdyrgjødsel» 28. september kl. 12.00 – 13.30 på Teams

 

Rogaland biogassnettverk inviterer til temamøtet

«Separeringsutstyr for biorest og husdyrgjødsel» 28. september kl. 12.00 ­– 13.30 på Teams

 

Vi trenger teknisk utstyr som enten separerer gjødselen på gården for transport til biogassanlegg, eller separere biorest etter fermenteringsprosessen.

Hvordan ta ut fosfor fra gjødsel på en effektiv måte med effekt på arealkravet?
Hvordan virker forskjellig utstyr og teknikker på ulike typer gjødsel (ku og gris) og ulik lagringstid?

Jæren Biogass har i samarbeid med IVAR, FKRA og Lyse gjort forsøk på hvordan en kan ta ut fosfor fra husdyrgjødsel på en mest mulig kostnadseffektiv måte slik at fosforet er tilgjengelig for plantene.

NLR Rogaland har testet separeringsutstyr. De har kartlagt separert husdyrgjødsel med analyser av gjødselen både før og etter separering.

 

Agenda

  • Velkommen. Monica Dahlmo, Statsforvalteren i Rogaland.
  • Næringsinnhold i husdyrgjødsel etter separering. Olav Havn, NLR Rogaland.
  • Separering av husdyrgjødsel. Effekt på næringsinnholdet og betydningen for spredearealet. Ole Arnfinn Røysland, NLR Rogaland
  • Resultater fra testing av forskjellig utstyr og teknikker for uttak av fosfor fra husdyrgjødsel/biorest. Olav Røysland, Jæren Biogass AS
  • Diskusjon – spørsmål og kommentarer.

 

 

Påmelding her innen 1 time før møtestart.         

                             

                                                                             

Hold av tidspunktet i kalenderen!
Alle påmeldte får kalenderinnkalling til Teamsmøtet.

Velkommen!