Er støtteordninger og rammevilkår en hemsko for økt biogassproduksjon?

Rogaland biogassnettverk inviterer til temamøtet «Virkemidler og rammevilkår for biogassproduksjon – barrierer og nye mulige måter å innrette seg på»
15. j
uni kl. 12.00–14.00 på Teams

Hvordan kan ulike støtteordninger innrettes for å bidra til økt biogassproduksjon i Rogaland?
Hvordan bør rammevilkårene være for at biogassproduksjon skal være interessant for bonden?

På temamøtet vil Rogaland Bondelag, Miljødirektoratet, ENOVA og Innovasjon Norge gi en gjennomgang av rammevilkårene og støtteordningene som finnes, og vurderinger av barrierer for videre biogassatsning.

Agenda

  • Velkommen. Monica Dahlmo, Statsforvalteren i Rogaland
  • Hvordan bør støtteordninger og rammevilkår innrettes for at leveranse av råstoff til biogassproduksjon skal være interessant? Are Hauge Braaten, Rogaland Bondelag.
  • Hva bidrar Innovasjon Norge med? Olve Sæhli og Olav Tegle, Innovasjon Norge
  • Nye retningslinjer for ENOVA – kan vi se for oss større vekst i biogassproduksjonen framover? Trond Bratsberg, ENOVA
  • Dagens rammevilkår for biogassproduksjon – barrierer og mulige nye virkemidler. Torkil Dyb Remøy, Miljødirektoratet
  • Diskusjon – spørsmål og kommentarer (opptak slås av)
  • Avslutning. Monica Dahlmo, Statsforvalteren i Rogaland

 

Påmelding her innen mandag 14. juni.

Hold av tidspunktet i kalenderen! Alle påmeldte får kalenderinnkalling til Teamsmøtet.

Velkommen!

Det er stor interesse for biogassnettverket.
Ønsker du også å delta, kan du melde deg på
her.

Lik oss gjerne på Facebook

Formålet med Rogaland biogassnettverk er å støtte biogassinitiativene i Rogaland for å redusere klimagassutslipp og styrke landbruket som næring. Bærekraftige løsninger for økt verdiskaping i landbruket er viktig for Rogaland som landbruks- og matregion.

Det å finne gode løsninger for bioresten er nøkkelen til suksess, og nettverket ønsker å legge til rette for samarbeid som kan bidra til nye prosesser og produkter.

Rogaland fylkeskommune er eier av prosjektet. Fra det offentlige er kommunene Hå, Klepp, Time, Stavanger og Vindafjord, samt Statsforvalteren i Rogaland med på satsningen.

Rogaland biogassnettverk er finansiert av Rogaland fylkeskommune som en del av satsingsområdet avfall som ressurs og økt bruk av restråstoff i «Strategi for bioøkonomi 2018-2030». Arbeidet er også støttet av Miljødirektoratets Klimasatsordning.