Nyheitar

Inviterer til digitalt temamøte om avtaler med biogassanlegg og bondeorganisering

Rogaland biogassnettverk inviterer til temamøtet «Avtaler med biogassanlegg og bondeorganisering» 20. juni kl. 12.00–14.00 på Teams Biogassproduksjonen er avhengig av både bonden og biogassprodusenten. Hvordan...

Storskala klimaprosjekt på Jæren – bygges biogassanlegg og gjødselfabrikk

Franskeide gasselskapet Air Liquide, samvirkebedriftene Felleskjøpet Rogaland Agder, TINE og Nortura samt Lyse og IVAR signerte intensjonsavtale om bygging av biogassanlegg og gjødselfabrikk på møte...

Biogass – mye å lære i Danmark

Rogaland biogassnettverk arrangerte studietur til Danmark i mai med 28 deltagere fra hele verdikjeden. Danskene har lang erfaring med biogassproduksjon og bruk av biorest, som...
logo landbrukspark (Ny logo 2021)_Logo

Invitasjon til fagdagar på Særheim onsdag 24. – torsdag 25. august

        Intensiv og berekraftig grovfôrproduksjon Gjødsling, protein og kløver Landbruket er i endring. Bonden møter krevjande utfordringar og omstillingar. Næringa treng kunnskap...
Logo skittring 1

Rogaland biogassnettverk inviterer til fagmøte «Gårdsbiogass – hvor skal jeg begynne?»

29. mars kl. 10.30-13.30 på Veksthusloftet, Særheim Biogassproduksjon på gården er et godt klimatiltak. Av husdyrgjødsla kan vi produsere metan som gir fornybar energi som...
Logo skittring 1

Finnes det en vei videre for bioresten

Rogaland biogassnettverk inviterer til dialogmøte «Finnes det en vei videre for bioresten»  fredag 11. mars kl. 09.30 ­– 15.00 på Solastranden Gård. Vil blir utfordret på...

Rogaland Bondelag nytt medlem i Rogaland Landbrukspark fra 1. januar

    Samhandlingen mellom flere landbruksorganisasjoner i Rogaland styrkes ved at Rogaland Bondelag blir en del av landbruksparken fra nyttår.     Behov for samhandling...

Inviterer til studietur til Danmark tirsdag 3.­ – onsdag 4. mai 2022

  Rogaland biogassnettverk inviterer til studietur til Danmark tirsdag 3.­ – onsdag 4. mai 2022 Kompetansebygging for å bidra til økt biogassproduksjon i Rogaland Danmark...

Invitasjon til temamøte om mattrygghet, biorest og regelverket

Rogaland biogassnettverk inviterer til temamøtet «Mattrygghet, biorest og regelverket» 11. januar kl. 12-14 på Teams Biogassproduksjonen forholder seg til et omfattende regelverk. Dette skal sikre trygg...

Nytt gjødselregelverk utsett- mobiliseringsmøte på Særheim 3. november

Utkast til ny gjødselbrukforskrift ligger nærmare Miljødirektoratet si tilråding enn Landbruksdirektoratet si. Konsekvensane av dette kan vera dramatiske for Rogaland. Styra i Forum Ku, Landbruksråd...