Nyheitar

Faggrunnlag fra Rogaland til bruk i arbeidet med gjødselregelverket

Målet med det faglige arbeidet i rapporten «Oppdatert faggrunnlag for redusert fosforutslipp fra husdyrproduksjonene i Rogaland» er å styrke det faglige grunnlaget til revidering av...

Rogaland biogassnettverk inviterer til temamøtet «Biorest – restriksjoner og muligheter» 6. desember kl. 12.00 – 14.00 på Teams

Fra studietur til Danmark våren 2022. Flere ulike substrater inn i biogassproduksjonen fører til større mengder næringsstoffer å ta vare på....

Rogaland biogassnettverk inviterer til temamøtet “Status for biogassproduksjonen i Rogaland” 5. oktober kl. 09.30–11.30 på Teams

    Vi trenger energi. Samtidig har vi organiske ressurser som bør utnyttes mer bærekraftig. Enova innvilget ingen søknader om biogassproduksjon i vår. Ny søknadsrunde...

Inviterer til digitalt temamøte om avtaler med biogassanlegg og bondeorganisering

Rogaland biogassnettverk inviterer til temamøtet «Avtaler med biogassanlegg og bondeorganisering» 20. juni kl. 12.00–14.00 på Teams Biogassproduksjonen er avhengig av både bonden og biogassprodusenten. Hvordan...

Storskala klimaprosjekt på Jæren – bygges biogassanlegg og gjødselfabrikk

Franskeide gasselskapet Air Liquide, samvirkebedriftene Felleskjøpet Rogaland Agder, TINE og Nortura samt Lyse og IVAR signerte intensjonsavtale om bygging av biogassanlegg og gjødselfabrikk på møte...

Biogass – mye å lære i Danmark

Rogaland biogassnettverk arrangerte studietur til Danmark i mai med 28 deltagere fra hele verdikjeden. Danskene har lang erfaring med biogassproduksjon og bruk av biorest, som...
logo landbrukspark (Ny logo 2021)_Logo

Invitasjon til fagdagar på Særheim onsdag 24. – torsdag 25. august

        Intensiv og berekraftig grovfôrproduksjon Gjødsling, protein og kløver Landbruket er i endring. Bonden møter krevjande utfordringar og omstillingar. Næringa treng kunnskap...
Logo skittring 1

Rogaland biogassnettverk inviterer til fagmøte «Gårdsbiogass – hvor skal jeg begynne?»

29. mars kl. 10.30-13.30 på Veksthusloftet, Særheim Biogassproduksjon på gården er et godt klimatiltak. Av husdyrgjødsla kan vi produsere metan som gir fornybar energi som...
Logo skittring 1

Finnes det en vei videre for bioresten

Rogaland biogassnettverk inviterer til dialogmøte «Finnes det en vei videre for bioresten»  fredag 11. mars kl. 09.30 ­– 15.00 på Solastranden Gård. Vil blir utfordret på...

Rogaland Bondelag nytt medlem i Rogaland Landbrukspark fra 1. januar

    Samhandlingen mellom flere landbruksorganisasjoner i Rogaland styrkes ved at Rogaland Bondelag blir en del av landbruksparken fra nyttår.     Behov for samhandling...