Helga Hellesø

Temamøte «Separeringsutstyr for biorest og husdyrgjødsel» 28. september kl. 12.00 – 13.30 på Teams

  Rogaland biogassnettverk inviterer til temamøtet «Separeringsutstyr for biorest og husdyrgjødsel» 28. september kl. 12.00 ­– 13.30 på Teams   Vi trenger teknisk utstyr som...

Første pressekonferanse av ny landbruks- og matminister lagt til NIBIO, Særheim

Kunnskapsbasert erfaring er avgjerande skal me nå offentlege mål for norsk landbrukspolitikk, seier Geir Pollestad. Derfor var kunnskapsinstitusjonen NIBIO, midt i landbruksklynga på Særheim i...

Temamøte «Bondens økonomi ved levering til/mottak fra biogassanlegg» 8. mai kl. 12.00 -14.00 på Teams

  Det planlegges tre større biogassanlegg: i Hå, på Finnøy og i Vindafjord. Her vil det være interesse for husdyrgjødsla inn i anleggene. Biogass er...

Rogaland biogassnettverk inviterer til arbeidsverkstad «Veien til markedet – fra biorest til biogjødsel»

Torsdag 13. april kl. 09.00 – 15.00 på Låven, Solastranden Gård    Hvordan skal vi produsere biogjødsel fra biogassanlegg i Rogaland som blir ettertraktet i...
Skjermbilde 2022-12-15 133843

Rogaland biogassnettverk inviterer til biogasskurs 24. januar og studietur 25. januar

Høye energipriser gjør det mer interessant å tenke energiproduksjon på gården. Husdyrgjødsla er en god råvare for biogassproduksjon. Det produseres strøm (1/3) og varme (2/3)...

Rogaland biogassnettverk inviterer til temamøtet «Biorest – restriksjoner og muligheter» 6. desember kl. 12.00 – 14.00 på Teams

Fra studietur til Danmark våren 2022. Flere ulike substrater inn i biogassproduksjonen fører til større mengder næringsstoffer å ta vare på....

Rogaland biogassnettverk inviterer til temamøtet “Status for biogassproduksjonen i Rogaland” 5. oktober kl. 09.30–11.30 på Teams

    Vi trenger energi. Samtidig har vi organiske ressurser som bør utnyttes mer bærekraftig. Enova innvilget ingen søknader om biogassproduksjon i vår. Ny søknadsrunde...

Inviterer til digitalt temamøte om avtaler med biogassanlegg og bondeorganisering

Rogaland biogassnettverk inviterer til temamøtet «Avtaler med biogassanlegg og bondeorganisering» 20. juni kl. 12.00–14.00 på Teams Biogassproduksjonen er avhengig av både bonden og biogassprodusenten. Hvordan...

Storskala klimaprosjekt på Jæren – bygges biogassanlegg og gjødselfabrikk

Franskeide gasselskapet Air Liquide, samvirkebedriftene Felleskjøpet Rogaland Agder, TINE og Nortura samt Lyse og IVAR signerte intensjonsavtale om bygging av biogassanlegg og gjødselfabrikk på møte...

Biogass – mye å lære i Danmark

Rogaland biogassnettverk arrangerte studietur til Danmark i mai med 28 deltagere fra hele verdikjeden. Danskene har lang erfaring med biogassproduksjon og bruk av biorest, som...