Helga Hellesø

Gjødselregelverk

Invitasjon til digitalt temamøte om forslag til nytt gjødselregelverk – landbruket 18. april kl. 12.00 -14.30

                Vi inviterer til temamøte om forslag til nytt gjødselregelverk - landbruket 18. april kl. 12.00 ­– 14.30 på...
Gjødselregelverket Mattilsynet

Invitasjon til digitalt temamøte om forslag til nytt gjødselregelverk – biogass 17. april kl. 13.00 – 15.30

  Vi inviterer til digitalt temamøte om forslag til nytt gjødselregelverk - biogass 17. april kl. 13.00 ­– 15.30 Nytt gjødselregelverk er sendt ut på høring,...

Grovfôrsamling 2024 med tema beiting 27.-28. august, Hotell Jæren, Bryne

Vi inviterer til grovfôrsamling med tema beiting 27.-28.august 2024 på Hotell Jæren, Bryne. Vi har store beiteressurser. Hvordan kan disse nyttes på en bærekraftig og...

Invitasjon til inspirasjonssamling i prosjektet “Betre bondevelferd”

Tema: Den trygge rådgjevaren Dato: 14.mars kl. 09.00-15.00. Solastranden Gård.   Prosjektet "Betre bondevelferd" inviterer deg som jobbar som rådgjevar til inspirasjonssamling på Solastranden Gård....

Invitasjon til webinar – bruk av biogass til veksthusproduksjon

Fredag 15. mars kl. 12:00–14:30 Innovasjonsnettverket for veksthusnæringen og Rogaland biogassnettverk har gleden av å invitere til webinar om bruk av biogass i veksthusproduksjon.  ...

Biogassmiljøet inviterer til studietur til Tyskland

Biogassmiljøet inviterer alle biogassinteresserte til studietur til Tysland i mars for å finna meir ut om tekniske løysingar for å handtera næringsstoffa i bioresten. Turen...

Faggrunnlag fra Rogaland til bruk i arbeidet med gjødselregelverket – revidert versjon

Målet med det faglige arbeidet i rapporten «Oppdatert faggrunnlag for redusert fosforutslipp fra husdyrproduksjonene i Rogaland» er å styrke det faglige grunnlaget til revidering av...

Inviterer til dialogmøte «Barrierer og muligheter for bioresten»

                                            Rogaland biogassnettverk inviterer...

Landbruks- og matministeren stiller på Rogaland Landbruksparks seminar

Berekraft, klimaendringar og trygg matforsyning - kva betyr dette for Rogaland? 1.november 2023 kl. 09.30-15.00 i Storstova på Bryne. Landbruks- og matminister Geir Pollestad stiller...

Temamøte «Separeringsutstyr for biorest og husdyrgjødsel» 28. september kl. 12.00 – 13.30 på Teams

  Rogaland biogassnettverk inviterer til temamøtet «Separeringsutstyr for biorest og husdyrgjødsel» 28. september kl. 12.00 ­– 13.30 på Teams   Vi trenger teknisk utstyr som...