administrator

Temamøte «Separeringsutstyr for biorest og husdyrgjødsel» 28. september kl. 12.00 – 13.30 på Teams

  Rogaland biogassnettverk inviterer til temamøtet «Separeringsutstyr for biorest og husdyrgjødsel» 28. september kl. 12.00 ­– 13.30 på Teams   Vi trenger teknisk utstyr som...

Første pressekonferanse av ny landbruks- og matminister lagt til NIBIO, Særheim

Kunnskapsbasert erfaring er avgjerande skal me nå offentlege mål for norsk landbrukspolitikk, seier Geir Pollestad. Derfor var kunnskapsinstitusjonen NIBIO, midt i landbruksklynga på Særheim i...

Rogaland Landbrukspark inviterer til seminar

Berekraft, klimaendringar og trygg matforsyning - kva betyr dette for Rogaland? 1.november 2023 kl. 09.30-15.00 i Storstova på Bryne Rogaland Landbrukspark inviterer til seminar om...

Temamøte «Bondens økonomi ved levering til/mottak fra biogassanlegg» 8. mai kl. 12.00 -14.00 på Teams

  Det planlegges tre større biogassanlegg: i Hå, på Finnøy og i Vindafjord. Her vil det være interesse for husdyrgjødsla inn i anleggene. Biogass er...

Rogaland biogassnettverk inviterer til arbeidsverkstad «Veien til markedet – fra biorest til biogjødsel»

Torsdag 13. april kl. 09.00 – 15.00 på Låven, Solastranden Gård    Hvordan skal vi produsere biogjødsel fra biogassanlegg i Rogaland som blir ettertraktet i...
Skjermbilde 2022-12-15 133843

Rogaland biogassnettverk inviterer til biogasskurs 24. januar og studietur 25. januar

Høye energipriser gjør det mer interessant å tenke energiproduksjon på gården. Husdyrgjødsla er en god råvare for biogassproduksjon. Det produseres strøm (1/3) og varme (2/3)...

Faggrunnlag fra Rogaland til bruk i arbeidet med gjødselregelverket

Målet med det faglige arbeidet i rapporten «Oppdatert faggrunnlag for redusert fosforutslipp fra husdyrproduksjonene i Rogaland» er å styrke det faglige grunnlaget til revidering av...

Rogaland biogassnettverk inviterer til temamøtet «Biorest – restriksjoner og muligheter» 6. desember kl. 12.00 – 14.00 på Teams

Fra studietur til Danmark våren 2022. Flere ulike substrater inn i biogassproduksjonen fører til større mengder næringsstoffer å ta vare på....

Rogaland biogassnettverk inviterer til temamøtet “Status for biogassproduksjonen i Rogaland” 5. oktober kl. 09.30–11.30 på Teams

    Vi trenger energi. Samtidig har vi organiske ressurser som bør utnyttes mer bærekraftig. Enova innvilget ingen søknader om biogassproduksjon i vår. Ny søknadsrunde...

Inviterer til digitalt temamøte om avtaler med biogassanlegg og bondeorganisering

Rogaland biogassnettverk inviterer til temamøtet «Avtaler med biogassanlegg og bondeorganisering» 20. juni kl. 12.00–14.00 på Teams Biogassproduksjonen er avhengig av både bonden og biogassprodusenten. Hvordan...