administrator

Biogassmiljøet inviterer til studietur til Tyskland

Biogassmiljøet inviterer alle biogassinteresserte til studietur til Tysland i mars for å finna meir ut om tekniske løysingar for å handtera næringsstoffa i bioresten. Turen...

Faggrunnlag fra Rogaland til bruk i arbeidet med gjødselregelverket – revidert versjon

Målet med det faglige arbeidet i rapporten «Oppdatert faggrunnlag for redusert fosforutslipp fra husdyrproduksjonene i Rogaland» er å styrke det faglige grunnlaget til revidering av...

Inviterer til dialogmøte «Barrierer og muligheter for bioresten»

                                            Rogaland biogassnettverk inviterer...

Landbruks- og matministeren stiller på Rogaland Landbruksparks seminar

Berekraft, klimaendringar og trygg matforsyning - kva betyr dette for Rogaland? 1.november 2023 kl. 09.30-15.00 i Storstova på Bryne. Landbruks- og matminister Geir Pollestad stiller...

Temamøte «Separeringsutstyr for biorest og husdyrgjødsel» 28. september kl. 12.00 – 13.30 på Teams

  Rogaland biogassnettverk inviterer til temamøtet «Separeringsutstyr for biorest og husdyrgjødsel» 28. september kl. 12.00 ­– 13.30 på Teams   Vi trenger teknisk utstyr som...

Første pressekonferanse av ny landbruks- og matminister lagt til NIBIO, Særheim

Kunnskapsbasert erfaring er avgjerande skal me nå offentlege mål for norsk landbrukspolitikk, seier Geir Pollestad. Derfor var kunnskapsinstitusjonen NIBIO, midt i landbruksklynga på Særheim i...

Temamøte «Bondens økonomi ved levering til/mottak fra biogassanlegg» 8. mai kl. 12.00 -14.00 på Teams

  Det planlegges tre større biogassanlegg: i Hå, på Finnøy og i Vindafjord. Her vil det være interesse for husdyrgjødsla inn i anleggene. Biogass er...

Rogaland biogassnettverk inviterer til arbeidsverkstad «Veien til markedet – fra biorest til biogjødsel»

Torsdag 13. april kl. 09.00 – 15.00 på Låven, Solastranden Gård    Hvordan skal vi produsere biogjødsel fra biogassanlegg i Rogaland som blir ettertraktet i...
Skjermbilde 2022-12-15 133843

Rogaland biogassnettverk inviterer til biogasskurs 24. januar og studietur 25. januar

Høye energipriser gjør det mer interessant å tenke energiproduksjon på gården. Husdyrgjødsla er en god råvare for biogassproduksjon. Det produseres strøm (1/3) og varme (2/3)...

Rogaland biogassnettverk inviterer til temamøtet «Biorest – restriksjoner og muligheter» 6. desember kl. 12.00 – 14.00 på Teams

Fra studietur til Danmark våren 2022. Flere ulike substrater inn i biogassproduksjonen fører til større mengder næringsstoffer å ta vare på....