administrator

Logo skittring 1

Biorest – hva er nøkkelen til suksess?

Invitasjon til temamøtet 20. oktober kl. 12.00 - 14.00       39 bønder leverer husdyrgjødsel til biogassanlegg i Norge. Bioresten kjøres tilbake til jorda...
https://www.landbrukspark.no/wp-content/uploads/2021/04/cropped-logo-landbrukspark_favicon.png

Opptak frå konferansen om rammevilkår og omsetning

Konferansen var i Storstova på Bryne 27. august.   Arrangørar var Rogaland Landbrukspark, Rogaland Bondelag, Statsforvaltaren i Rogaland og Rogaland fylkeskommune. Politikarar, næringsutøvande i landbruket,...
logo landbrukspark (Ny logo 2021)_Icon Grønn

Nytt gjødselregelverk på høyring i haust

Revisjon av gjødselvareforskrifta vert sendt ut på høyring i haust. Det blir truleg tre månaders høyringsfrist i følgje Nationen. Ei streng innstramming får store konsekvensar...
Landskap og ikon copy

Inviterer til konferanse om muligheter og hindringar for omstilling og vekst for Rogalandslandbruket

Rogaland Landbrukspark inviterer alle mat- landbruks- og samfunnsengasjerte til stort møte fredag 27. august 2021 kl. 10.00-15.00 i Storstova på Bryne, for å debattera muligheter og...
Skjermbilde av NIBIO-rapport gjødseloverskudd

Styremaktene arbeider med gjødselvareforskrifta

Det er blåst nytt liv i debatten om revisjon av gjødselregelverket. Rapporten Samfunnsøkonomisk effektiv håndtering av økt gjødseloverskudd uarbeidd av NIBIO på oppdrag frå Landbruks...
Logo skittring 1

Er støtteordninger og rammevilkår en hemsko for økt biogassproduksjon?

Rogaland biogassnettverk inviterer til temamøtet «Virkemidler og rammevilkår for biogassproduksjon – barrierer og nye mulige måter å innrette seg på» 15. juni kl. 12.00–14.00 på...
Logo skittring 1

Rogaland Landbrukspark er tildelt prosjektlederstillingen for Rogaland biogassnettverk

Rogaland landbrukspark er tildelt prosjektlederstillingen for Rogaland biogassnettverk.  Det å kunne bidra til økt produksjon og bruk av biogass i fylket, blir en spennende og...
IMG_3397

Vinterlandbruksskulen i Ryfylke blir nytt medlem i Rogaland Landbrukspark

Vinterlandbruksskulen i Ryfylke blir medlem i Rogaland Landbrukspark frå i vår av. Det er bra at fleire naturbruksskular i fylket no er med i Landbruksparken, seier...
Storfe beite SørHidle 16-8-2011 FotoAneHarestad (1)

Rogaland blir hardt ramma ved skjerpa spreiearealskrav

På oppdrag frå Landbruks- og matdepartementet har NIBIO vurdert konsekvensane av forslaget til innstramming av spreieareal i nyleg utgitt rapport Samfunnsøkonomisk effektiv håndtering av økt...
Skjermbilde av NIBIO-rapport gjødseloverskudd

Invitasjon til møtet «Revisjon av gjødselregelverket – konsekvenser ved økt gjødseloverskudd»

  På oppdrag fra Landbruks- og matdepartementet har NIBIO utarbeidet rapporten  Samfunnsøkonomisk effektiv håndtering av økt gjødseloverskudd NIBIO presenterer rapporten som er svært aktuell for...