Rogaland biogassnettverk inviterer til temamøtet «Biorest – restriksjoner og muligheter» 6. desember kl. 12.00 – 14.00 på Teams

Fra studietur til Danmark våren 2022.

Flere ulike substrater inn i biogassproduksjonen fører til større mengder næringsstoffer å ta vare på. Hvilke løsninger for håndtering av næringsstoffer i bioresten har andre, og hva kan vi lære av dem?

Myndighetene stiller ulike krav til anleggene, både til utslipp og restriksjoner for bioresten. Hvilke krav stilles, og hvordan håndtere dette i praksis?

 

Agenda

  • Velkommen. Monica Dahlmo, Statsforvalteren i Rogaland.
  • Sømna biogass. På landbrukets premisser. Våre planer for god utnyttelse av næringsstoffer. Kristian Warholm, daglig leder Sømna Biogass.
  • Slam fra oppdrett – muligheter og begrensninger. Turid Synnøve Aas, seniorforsker, Nofima.
  • Pause
  • Vårt system for å sikre trygg behandling av gjødsel og biorest. Hva finner vi?
    Ingvild Losnegard Koløen, bioteknolog, Renevo.
  • Hvilke krav stilles til biogassanleggene, og hvordan få til gode systemer. Kristin Espeset, senioringeniør, miljøavdelingen, Statsforvaltaren i Vestland.
  • Diskusjon – spørsmål og kommentarer.
  • Avslutning. Helga Hellesø, Rogaland biogassnettverk.

 

Påmelding her innen 1 time før møtestart.

Hold av tidspunktet i kalenderen! Alle påmeldte får kalenderinnkalling til Teamsmøtet.

Velkommen!

 

 

 

 

Møtet støttes av VRI-Rogaland

 

Det er stor interesse for biogassnettverket.
Ønsker du også å delta, kan du melde deg på
her.

 

Lik oss gjerne på Facebook

Formålet med Rogaland biogassnettverk er å støtte biogassinitiativene i Rogaland for å redusere klimagassutslipp og styrke landbruket som næring. Bærekraftige løsninger for økt verdiskaping i landbruket er viktig for Rogaland som landbruks- og matregion.

Det å finne gode løsninger for bioresten er nøkkelen til suksess, og nettverket ønsker å legge til rette for samarbeid som kan bidra til nye prosesser og produkter. Vi samarbeider med Biogass Oslofjord, kommunene Lillestrøm, Ringerike, Sarpsborg og Skiptvet, og fylkeskommunene Viken, og Vestfold og Telemark for bedre ressursutnyttelse vest-øst.

Rogaland fylkeskommune er eier av prosjektet. Fra det offentlige er kommunene Hå, Klepp, Time, Stavanger og Vindafjord, samt Statsforvalteren i Rogaland med på satsningen.

Rogaland biogassnettverk er finansiert av Rogaland fylkeskommune, Biogass Oslofjord og Miljødirektoratets Klimasatsordning.