Rogaland biogassnettverk inviterer til fagmøte «Gårdsbiogass – hvor skal jeg begynne?»

29. mars kl. 10.30-13.30 på Veksthusloftet, Særheim

Biogassproduksjon på gården er et godt klimatiltak. Av husdyrgjødsla kan vi produsere metan som gir fornybar energi som strøm og varme. Biogassen kan også oppgraderes og brukes som drivstoff.

Men hvor begynner vi? Vi får henvendelser fra bønder som er interesserte i biogassproduksjon, og som lurer på hva man bør tenke på før man setter i gang.

 

Faglige tema:

  • Velkommen. Helga Hellesø, Rogaland biogassnettverk.
  • Satsningene i Rogaland. Peter Willmann, Klepp kommune.
  • Hvilke råstoffer og hva er potensialet for biogassproduksjon på min gård? Ingvar Kvande, NORSØK.
  • Bruksområder for biogassen. Peter Willmann, Klepp kommune.
  • Lunsj
  • Typer biogassanlegg, separering og logistikk på gården. Ingvar Kvande, NORSØK.
  • Bioresten – næringsinnhold og kan det erstatte mineralgjødsel hos oss? Mari Aker, NLR Vest.
  • Økonomien i gårdsanlegg. Støtteordninger ved biogassanlegg. Innovasjon Norge.

Det blir rom for diskusjon, spørsmål og kommentarer.
Fagmøtet er gratis. Av hensyn til serveringen, påmelding her innen 25. mars.

Hold av tidspunktet i kalenderen!

Velkommen!

Se innslag om gardsanlegg (5 min ut i sendingen) og Rogaland biogassnettverk sitt arbeid (9 min ut i sendingen).

Distriktsnyheter Rogaland – 16. feb. kl. 19:50 – NRK TV