Inviterer til digitalt temamøte om avtaler med biogassanlegg og bondeorganisering

Rogaland biogassnettverk inviterer til temamøtet «Avtaler med biogassanlegg og bondeorganisering» 20. juni kl. 12.00–14.00 på Teams

Biogassproduksjonen er avhengig av både bonden og biogassprodusenten.

Hvordan kan gode avtaler sikre interessene til både bønder og biogassprodusenter?
Hva må avtalene inneholde og hvordan kan de brukes?
Hvordan kan bønder organisere seg, og hva må til for å sikre et godt samarbeid med biogassprodusentene?

Agenda

  • Velkommen. Monica Dahlmo, Statsforvalteren i Rogaland
  • Hva er viktig å ha med i avtalene med biogassaktører. Olav Røssaak, fagsjef eiendoms- og forvaltningsrett, advokat, Norges Bondelag.
  • Hvordan bør standardavtalene brukes? Olav Røssaak, Norges Bondelag
  • Diskusjon og erfaringsutveksling – spørsmål og kommentarer.
  • Pause 10 min
  • Våre erfaringer ved å organisere oss? Sigbjørn Grøtterød, Biogjødselforum Vestfold
  • Våre erfaringer og utfordringer. Torleif Stople og Jakob Eskeland, BioBonden AS, Vindafjord
  • Diskusjon og erfaringsutveksling – spørsmål og kommentarer.
  • Avslutning. Monica Dahlmo, Statsforvalteren i Rogaland

Påmelding her innen 1 timer før møtestart.
Hold av tidspunktet i kalenderen!
Alle påmeldte får kalenderinnkalling til Teamsmøtet.
Møtet blir tatt opp, og man gir samtykke ved påmelding.

Velkommen!

 

Arrangementet støttes av VRI Rogaland

 

Lik oss gjerne på Facebook

Formålet med Rogaland biogassnettverk er å støtte biogassinitiativene i Rogaland for å redusere klimagassutslipp og styrke landbruket som næring. Bærekraftige løsninger for økt verdiskaping i landbruket er viktig for Rogaland som landbruks- og matregion.

Det å finne gode løsninger for bioresten er nøkkelen til suksess, og nettverket ønsker å legge til rette for samarbeid som kan bidra til nye prosesser og produkter.

Rogaland fylkeskommune er eier av prosjektet. Fra det offentlige er kommunene Hå, Klepp, Time, Stavanger og Vindafjord, samt Statsforvalteren i Rogaland med på satsningen.

Rogaland biogassnettverk er finansiert av Rogaland fylkeskommune som en del av satsingsområdet avfall som ressurs og økt bruk av restråstoff i «Strategi for bioøkonomi 2018-2030». Arbeidet er også støttet av Miljødirektoratets Klimasatsordning.