Invitasjon til digitalt temamøte om forslag til nytt gjødselregelverk – biogass 17. april kl. 13.00 – 15.30

 

Vi inviterer til digitalt temamøte om forslag til nytt gjødselregelverk – biogass 17. april kl. 13.00 ­– 15.30

Nytt gjødselregelverk er sendt ut på høring, og spenningen knyttet til regelverket har vært stor i Rogaland.

Vi inviterer til temamøte der hensikten er god informasjon, som grunnlag for høringsinnspill.

Agenda

  • Velkommen. Helga Hellesø, Rogaland Landbrukspark/Rogaland biogassnettverk.
  • Endringene i forslaget til ny gjødselregelverk. Jon Magnar Haugen, fagdirektør i Landbruks- og matdepartementet.
  • Endringene i forslag til nytt regelverk. Torhild Tveito Compaore, seniorrådgiver Mattilsynet.
  • Viktige moment for Rogaland ved nytt regelverk. Monica Dahlmo, landbruksdirektør i Rogaland.
  • Oppsummering og avslutning. Tore Meinert, rådgiver Rogaland fylkeskommune.

Det blir tid til oppklarende spørsmål.

Påmelding her innen 1 time før.  Send gjerne invitasjonen til andre.

Hold av tidspunktet i kalenderen! Alle påmeldte får kalenderinnkalling til Teamsmøtet.

Vel møtt!

Rogaland biogassnettverk arrangerer i samarbeid med Avfall Norge og Felleskjøpet Rogaland og Agder SA.

 

 

 

 

Rogaland biogassnettverk arbeider for å finne gode løsninger for bioresten, og ønsker å legge til rette for samarbeid som kan bidra til nye prosesser og produkter.

Rogaland fylkeskommune eier prosjektet. Kommunene Hå, Klepp, Time, Stavanger og Vindafjord, samt Statsforvalteren i Rogaland er med på satsningen.

Vi samarbeider med Biogass Oslofjord, kommunene Lillestrøm, Ringerike, Sarpsborg og Skiptvet, og Biogass Oslofjord i prosjektet «Samarbeid for bedre ressursutnyttelse vest-øst».

Rogaland biogassnettverk er finansiert av Rogaland fylkeskommune, Biogass Oslofjord og Miljødirektoratets Klimasatsordning.