Nysgjerrig på hva som skjer i Rogaland Landbrukspark?

 

Rogaland Landbrukspark består av åtte bedrifter/organisasjoner

Rogaland Landbrukspark (RLP) er en felles sammenslutning av organisasjoner i landbruket med utspring i Særheim- og Øksnevadmiljøet.

Fellesnevner er FoU, rådgiving og undervisning.

Disse er medlemmer:

 • NIBIO
 • Jæren Rekneskapslag SA
 • Tine medlem og rådgiving
 • NLR Rogaland
 • NLR Viken
 • Høgskulen for grøn utvikling
 • Øksnevad vidaregåande skole
 • Vinterlandbruksskulen på Jæren

 

Arbeider for samhandling mellom organisasjonene

Formålet med Rogaland Landbrukspark er å bidra til at mer samhandling skal gi synergieffekter til nytte for landbruket.

Styret har vedtatt en handlingsplan, der det

 • vektlegges satsing på felles prosjekter
 • jobbes for å etablere ulike møteplasser med både interne og eksterne samarbeidsparter
 • informeres overfor andre, bl.a. politikere, kommuner og andre organisasjoner om det som skjer i Rogaland Landbrukspark

 

Styret har ansatt Helga Hellesø som daglig leder. Arne Sæbø, NIBIO, er styreleder i Rogaland Landbrukspark.

 

Rogaland Landbrukspark er tildelt prosjektlederstillingen for Rogaland biogassnettverk.

Biogassnettverket eies av Rogaland fylkeskommune, og kommunene Stavanger, Hå, Time, Klepp og Vindafjord er med i styringsgruppen i lag med Statsforvalteren.