Rogaland Landbrukspark er tildelt prosjektlederstillingen for Rogaland biogassnettverk

Logo skittring 1

Rogaland landbrukspark er tildelt prosjektlederstillingen for Rogaland biogassnettverk. 

  • Det å kunne bidra til økt produksjon og bruk av biogass i fylket, blir en spennende og utfordrende jobb, sier Helga Hellesø, nylig ansatt prosjektleder for Rogaland biogassnettverk.
  • Med store husdyrgjødselmengder i Rogaland, ligger forholdene godt til rette for biogassproduksjon. Samtidig må det finnes nye og innovative måter å håndtere bioresten på, da landbruket blir spesielt rammet dersom det kommer strengere regelverk for håndtering og bruk av husdyrgjødsel.

Skal støtte biogassinitiativene

Formålet med Rogaland biogassnettverk er å støtte biogassinitiativene i Rogaland for å redusere klimagassutslipp og styrke landbruket som næring. Bærekraftige løsninger for økt verdiskaping i landbruket er viktig for Rogaland som landbruks- og matregion.

Det å finne gode løsninger for bioresten er nøkkelen til suksess, og nettverket ønsker å legge til rette for samarbeid som kan bidra til nye prosesser og produkter.

Stor interesse for biogassnettverket

Rogaland biogassnettverket ble etablert i februar 2021. Det var stor interesse for biogassnettverket, og mer informasjon finner du her: Rogaland biogassnettverk etablert – Rogaland fylkeskommune (rogfk.no)

Rogaland fylkeskommune eier prosjektet

Rogaland fylkeskommune er eier av prosjektet, og fra det offentlige er kommunene Hå, Klepp, Time, Stavanger og Vindafjord, samt Fylkesmannen i Rogaland med på satsningen.

Rogaland biogassnettverk er finansiert av Rogaland fylkeskommune som en del av satsingsområdet avfall som ressurs og økt bruk av restråstoff i «Strategi for bioøkonomi 2018-2030». Arbeidet er også støttet av Miljødirektoratets Klimasatsordning. Prosjektet er en del av EU-prosjektet INTERREG, og med det gjenstand for forskning. 

Alle interesserte kan melde seg på nettverket her.

Inviterer til biogassnettverk – Rogaland fylkeskommune (rogfk.no)

Følg gjerne Rogaland biogassnettverk på Facebook