Invitasjon til møtet «Revisjon av gjødselregelverket – konsekvenser ved økt gjødseloverskudd»

 

På oppdrag fra Landbruks- og matdepartementet har NIBIO utarbeidet rapporten  Samfunnsøkonomisk effektiv håndtering av økt gjødseloverskudd

NIBIO presenterer rapporten som er svært aktuell for landbruket i Rogaland.

Politikere, næringsutøvere i landbruket, annet næringsliv, rådgivning, forvaltning, undervisning og andre landbruks- og matengasjerte inviteres.

Møtet blir 22. april kl. 12.00 – 14.00 på Teams.

Agenda:

  • Velkommen og bakgrunn for møtet. Helga Hellesø
  • Kort om regelverk i andre nordiske land, presentasjon av gjødseloverskudd i Rogaland ved ulike forslag til innstramminger, alternative metoder for håndtering. Siri Voll Dombu og Ivar Pettersen, NIBIO
  • Samfunnsøkonomiske konsekvenser av biogass som løsning for å håndtere økt gjødseloverskudd. Siri Voll Dombu, NIBIO
  • Avslutning – tanker for veien videre. Sveinung Svebestad

Det blir tid for spørsmål og synspunkter etter hvert innlegg.

Påmelding her innen 21. april

Hold av tidspunktet i kalenderen! Alle påmeldte får kalenderinnkalling til Teamsmøtet.

Velkommen!

Arrangører:

Rogaland biogassnettverk er et nettverk for alle biogassinteresserte, og har som formål å støtte biogassinitiativene i Rogaland. Rogaland Fylkeskommune eier prosjektet, og kommunene Hå, Klepp, Time, Stavanger og Vindafjord, samt Statsforvalteren i Rogaland er med på satsningen.

Arbeidsgruppe gjødselvareforskrift ble opprettet i 2018 for å følge arbeidet med revisjon av gjødselvareforskrift. NIBIO, Felleskjøpet Rogaland Agder, Tine, Forum Ku, Jær-kommunene, Statsforvaltaren og Rogaland Bondelag er med i gruppen.

Rogaland Landbrukspark er en sammenslutning av organisasjoner med utspring i Særheim- og Øksnevad-miljøet. NIBIO, Jæren Rekneskapslag, Vinterlandbruksskolen på Jæren, Høgskulen for grøn utvikling, Øksnevad vidaregåande skole, NLR Rogaland, NLR Viken og Tine er medlemmer.

Statsforvaltaren i Rogaland.

Møtet er finansiert av Rogaland biogassnettverk