Invitasjon til digitalt temamøte om forslag til nytt gjødselregelverk – landbruket 18. april kl. 12.00 -14.30

 

 

 

 

 

 

 

 

Vi inviterer til temamøte om forslag til nytt gjødselregelverk – landbruket 18. april kl. 12.00 ­– 14.30 på Teams

Nytt gjødselregelverk er sendt ut på høring, og spenningen knyttet til regelverket har vært stor i Rogaland.

Vi inviterer til temamøte der hensikten er god informasjon, som grunnlag for høringsinnspill.

Agenda

  • Velkommen. Helga Hellesø, Rogaland Landbrukspark
  • Viktigste endringene i forslaget til nytt gjødselregelverk for landbruket. Jon Magnar Haugen, fagdirektør i Landbruks- og matdepartementet. |
  • Viktige moment for Rogaland ved nytt regelverk. Monica Dahlmo, landbruksdirektør i Rogaland.
  • Oppsummering og avslutning. Bjørn Halvor Åsland, styreleder i Rogaland Landbrukspark.

Det blir tid til oppklarende spørsmål.

Påmelding her innen 1 time før. Send gjerne invitasjonen til andre.

Hold av tidspunktet i kalenderen! Alle påmeldte får kalenderinnkalling til Teamsmøtet.

Vel møtt!

 

 

 

Arrangør er Rogaland Landbrukspark: Høgskulen for grøn utvikling, Jæren Rekneskapslag, NIBIO Særheim, NLR SA, Rogaland Bondelag, Tine SA, Tveit vidaregåande skule, Vinterlandbruksskulen på Jæren, Vinterlandbruksskulen i Ryfylke, Øksnevad videregående skole.

Samarbeidsparter er  Rogaland biogassnettverk, Avfall Norge, Felleskjøpet Rogaland og Agder SA.