Norsk Landbruksrådgiving Viken

Norsk Landbruksrådgiving Viken er en regional rådgivingsenhet under paraply- og serviceorganisasjonen NLR. NLR Viken med 27 ansatte har sitt hovedområde i Vestfold og nedre del av Buskerud og er landsdekkende på veksthusrådgiving.

Vi har 5 rådgiver med spisskompetanse innen veksthus og tilbyr profesjonell rådgiving til medlemmer innen produksjon av grønnsaker og blomster i integrert produksjon og i økologisk produksjon. En av disse rådgiverne har kontorplass på Særheim.

Hjemmeside: https://viken.nlr.no/ og https://veksthus.nlr.no/

Kontaktperson i Rogaland: annichen.smith.eriksen@nlr.no, mobil nr. 913 86 624

Foto: Annichen Smith Eriksen