Norsk Landbruksrådgiving Rogaland

Norsk Landbruksrådgiving Rogaland er en medlemseid organisasjon med 3200 medlemmer og 26 høyt kompetente medarbeidere. Vi driver rådgiving, utvikling, forsøksarbeid, servicetjenester og informasjonsarbeid over hele Rogaland fylke, samt kommunene Sveio og Etne i Vestland. Hovedkontoret er på Særheim i Klepp, og med 4 avdelingskontorer i Haugesund, Ølen, Sand og Helleland.

Vi arbeider i et aktivt og krevende landbruksmiljø med rådgiving, HMS, utvikling og forsøksarbeid innen jord- og plantefag, husdyrfag, byggeplanlegging, miljø og kulturlandskap og økologisk landbruk. Vårt arbeid er uavhengig, og kunnskapsutviklinga er tilpasset de lokale forhold innenfor fagområdene grovfôr, korn, potet, grønnsaker og bær, fôring av storfe, samt byggteknikk og HMS.

Vi er en del av Norsk Landbruksrådgiving som med 11 regionsenheter, 350 ansatte og 29.000 medlemmer dekker hele landet. Vi deler kunnskap og ressurser på tvers av enhetene.

Les mer om oss på nettsida vår, Forsida | NLR Rogaland