Auka konkurransekraft for landbruket!

Eit framtidig berekraftig og konkurransedyktig landbruk må tuftast på eit oppdatert rådgjevingsapparat, forskningsbasert kunnskap og gode kanalar for kunnskapformidling til bønder, forvalting og relevant næringsliv

Landbruksbyen Sandnes

Sandnes kommuneHøgskulen for Landbruk og Bygdeutvikling (HLB) og Sandnes kommune innleiar no eit breispektra samarbeid med utgangspunkt i høgskulen sine pågåande forskningssatsingar rundt jordvern, bynært landbruk og entreprenørskap i landbruksnæringa.

 

 

Samarbeidet inneber at Sandnes blir eit sentralt eksempelområde for forskningsarbeidet ved HLB, og at kommunen difor vil bli nytta aktivt både i nasjonale og internasjonale forskingsprosjekt. For Sandnes kommune vil forskingsresultat kunne nyttast direkte inn i arbeidet med delplan landbruk.

Sentrale forskingstema vil vera:

  • Korleis sikra vern av matjord og viktige landbruksområde?
  • Bynært landbruk; utfordringar og nye potensial?
  • Nye næringar og innovasjonar i landbruket

Heile pressemeldinga les du her: Nytt forskingsprosjekt: Landbruksbyen Sandnes

Share to Facebook Share to Twitter Share to Linkedin 

Rogaland Landbrukspark

landb liten

Rogaland Landbrukspark er Norges største kompetansesenter for landbruk.

Vi skal gjennom samhandling om prosjekter, aktiviteter, nettverksbygging, formidling av kompetanse, profilering og felles kompetanseutvikling innen FoU, utdanning og rådgivning skape:

Økt konkurransekraft for landbruket

Månedens Arrangement

Juni 2019
M T O T F L S
week 22 1 2
week 23 3 4 5 6 7 8 9
week 24 10 11 12 13 14 15 16
week 25 17 18 19 20 21 22 23
week 26 24 25 26 27 28 29 30

Abonner på Nyhetsbrev